Examensecretariaat

Het examensecretariaat van de faculteit bevindt zich op het gelijkvloers van het gebouw Blandijnberg 2, (lokaal 05.03.100.040, telefoon +32 9 264 39 46 of +32 9 264 39 37 en via e-mail: ). Het examensecretariaat functioneert uitsluitend als informatiebron voor de leden en de bureaus van de examencommissies en voor de examinandi. Aan dit secretariaat worden door de examinatoren en examinandi meegedeeld: adreswijzigingen tijdens de examenzittijd; wijzigingen aan de examenregeling, ...