Niet deelnemen aan een examen

  • Door ongegrond niet deel te nemen aan een examen verlies je de mogelijkheid om aan een inhaalexamen of inhaalactiviteit deel te nemen.
  • Indien je in de tweedekansexamenperiode niet slaagt voor het vak, worden deze studiepunten afgetrokken van je leerkrediet.
  • Je GIT-mogelijkheden volgend academiejaar (omvang van de GIT, bindende voorwaarden) worden beperkt.

Voor vragen over studieplanning of heroriëntering kan je terecht bij de studiebegeleiders en trajectbegeleiders.

Uitschrijven voor de tweedekansexamenperiode (augustus-september)

Via de Centauro-website kan je aangeven of je al dan niet zal deelnemen aan het tweedekansexamen van een of meerdere vakken.
Belangrijk: je behoudt altijd het recht om deel te nemen aan het tweedekansexamen. Door aan te geven of je deelneemt aan het tweedekansexamen, help je de faculteit bij het inplannen van de examens.

  1. Ga naar centauro.ugent.be en meld je aan, of klik op de OASIS-website op de link Mijn kalender.
  2. Klik in het menu links op de optie 'Deelname aan tweedekansexamens', in het menu 'Les- en examenroosters'. Er verschijnt een overzicht van de vakken waarvoor je recht hebt op een tweedekansexamen.
  3. Duid het bolletje 'Ja' aan als je wel zal deelnemen aan het tweedekansexamen. Duid het bolletje 'Nee' aan als je niet zal deelnemen.

Je kan je keuze steeds aanpassen. Examens waaraan je niet deelneemt, verdwijnen uit je online kalender. Op de afdruk van je examenrooster verschijnen ze in een ander kleur.

Let op: het terugkrijgen van leerkrediet wegens overmacht door COVID-19 is alleen mogelijk als je aan het examen van de tweedekansexamenperiode hebt deelgenomen. Meer informatie (informatie over vakken van het tweede semester komt hier ook online van zodra daarover beslist is door de Vlaamse Regering).