Niet deelnemen / uitschrijven

Studenten die tijdens de examenperiode niet wensen deel te nemen aan één of meerdere examens, melden dit via e-mail aan fsa.lw@ugent.be.

Vermeld in deze mail:

  1. je naam, studierichting en -jaar, stamnummer
  2. opleidingsonderdeel waarvoor je wenst uit te schrijven
  3. of het om MONDELING of SCHRIFTELIJK examen gaat
  4. de titularis(sen)
  5. eventueel de reden van uitschrijven

Uitschrijven voor het examen van een opleidingsonderdeel kan tot 1 dag voor het betreffende examen. Uitschrijven heeft geen invloed op uitkeringen zoals kindergeld of studiebeurs en heeft evenmin invloed op het aantal examenkansen voor het betrokken vak:

  • je kan hiermee geen examenkansen 'uitsparen': ook een examen waarvoor je uitschrijft, telt als 'een opgenomen examenkans'
  • je kan uiteraard nog steeds deelnemen aan de examens van de tweede examenperiode, ook voor opleidingsonderdelen waarvoor je in de eerste examenperiode bent uitgeschreven.

Studenten die willen uitschrijven voor alle examens en van plan zijn om volgend academiejaar voor dezelfde studierichting opnieuw in te schrijven, nemen best eerst contact op met de medewerkers van het monitoraat.