Examenresultaten

De punten zijn bekend: wat nu? In deze flowchart vind je alle opties terug.

Na elke examenperiode staat jouw puntenlijst/puntenbriefje (officiële term: 'proclamatie') op Oasis (zie Puntenlijst downloaden).

  • voor de eerstesemesterexamenperiode: donderdag 8 februari 2024 vanaf 17u30
  • voor de tweedesemesterexamenperiode: donderdag 4 juli 2024 vanaf 17u30
  • voor de tweedekansexamenperiode: donderdag 12 september 2024 vanaf 17u30

Studenten die afstuderen in een masteropleiding, master-na-masteropleiding, postgraduaatsopleiding of permanente vorming worden vriendelijk uitgenodigd op de plechtige proclamatie.

Concreet: je puntenlijst downloaden

Op je puntenlijst staat naast het deliberatiepakket ‘geslaagd’, ‘niet geslaagd’ of ‘geen uitspraak beschikbaar’ (bij niet-volledige deliberatiepakketten). Als hier ‘geslaagd’ staat en je hebt opleidingsonderdelen met een G-code op je puntenlijst (= geen 10/20 behaald, maar wel gedelibereerd), dan moet je voor deze opleidingsonderdelen niet opnieuw examen afleggen in de tweedekansexamenperiode (augustus-september) en uiteraard ook niet in het volgende academiejaar.

Bij een ontbrekend examenresultaat dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lesgever van het betreffende opleidingsonderdeel en hem/haar te vragen het correcte resultaat door te mailen naar . Bij sommige studenten die in het buitenland studeren werden nog niet alle resultaten ingevoerd, aangezien nog niet alle punten doorgegeven werden. Voor vragen hieromtrent kan je mailen naar jouw FCI-verantwoordelijke.