Studiebegeleiding voor eerstejaars

Studeer je voor het eerst aan de universiteit? Dan moet je weten dat zelfstandig kunnen studeren en voldoende uren werken tijdens het academiejaar de basisvoorwaarden vormen om aan de universiteit te kunnen slagen.

Vooral in het eerste jaar is dat voor velen een hele aanpassing en vaak een moeilijke zoektocht. Om de overstap van het secundair naar het universitair onderwijs zo vlot mogelijk te doen verlopen, kan je als eerstejaars van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte met al je vragen i.v.m. je studie bij de facultair studiebegeleider terecht.

An Vierstraete is het aanspreekpunt voor de studenten uit de eerste bachelor

 • Taal- en letterkunde: 2 talen
 • Oosterse talen en culturen
 • Oost-Europese talen en culturen
 • Afrikaanse talen en culturen

Milena De Wael is het aanspreekpunt voor de studenten uit de eerste bachelor

 • Moraalwetenschappen
 • Wijsbegeerte
 • Geschiedenis
 • Kunstwetenschappen
 • Archeologie

Annik De Geest is het aanspreekpunt voor de studenten uit de eerste bachelor

 • Toegepaste Taalkunde

Je bent welkom, zo vaak als nodig en anoniem als je dat wil.

De studiebegeleiding is een service van de Universiteit Gent en is dus gratis. Dit in tegenstelling tot allerlei privé-initiatieven (de zogenaamde "repetitorenbureaus") waaraan de universiteit ook geen informatie doorgeeft.

Concreet?

1. Individueel

Als eerstejaarsstudent kan je individueel een beroep doen op de studiebegeleider voor :

 • Methodologische en praktische problemen in verband met de algemene opleidingsonderdelen (faculteitsbrede vorming).
 • Advies bij problemen in verband met je studiemethode (meer info), je studieplanning of je studiekeuze.
 • Begeleiding bij persoonlijke, studiegebonden problemen.
 • Informatie omtrent de examens en de voorbereiding daarop, het examenreglement, ...
 • Individuele feedback na de proclamaties (evaluatie studiemethode, heroriëntering, ...).

Kom gerust eens langs tijdens de spreekuren of na afspraak.

2. In groep

Daarnaast kan je in groep extra lessen volgen over studiemethodiek en -planning, het examenreglement, de blokperiode, ... Het theoretische gedeelte van deze lessen wordt telkens toegepast op de Algemene opleidingsonderdelen ("Hoe kan je deze vakken het best studeren ?"; "Hoe ziet het examen eruit ?"; ...).

Meer info?

Meer informatie vind je op de infosite van het Monitoraat Letteren en Wijsbegeerte op Minerva. Hiervoor surf je naar minerva.ugent.be en je meldt je aan met je UGentgebruikersnaam en –wachtwoord. Onder ‘Aanbod 2015-2016’ selecteer je het tabblad ‘infosites’.
Ben je nog niet ingeschreven voor de infosite van het Monitoraat?
Klik onderaan op ‘intekenen op (andere) infosites’ en gebruik de zoekterm AMON. Vink het bolletje aan naast Monitoraat Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.