Lies Decroos, coördinator internationale masteropleiding aan de UGent

(afgestudeerd in 2010)

Ik ben misschien een atypische sinoloog. Andere studiegenoten hadden lang voor ze begonnen met studeren al een brandende passie voor China, maar toen ik achttien was, overwoog ik nog verschillende studierichtingen. Ik had een breed interesseveld, ik vond wiskunde of geneeskunde boeiend, maar mijn keuze had even goed kunnen vallen op archeologie of psychologie. Een taal studeren waarover ik nog niets wist, vond ik enorm intrigerend. Het leek dan ook een logische keuze om voor Chinees te kiezen, men beschouwde China een beetje als ‘het land van de toekomst’. Met een opleiding in de sinologie dacht ik qua werkzekerheid ook wel goed te zitten. Maar eigenlijk vond ik het net interessant dat ik zo weinig wist over China. Ik wist bijvoorbeeld wel wat een opleiding arabistiek of slavistiek kon inhouden, maar met Chinees kon ik helemaal in het onbekende springen en het meeste leren.

Dat semester in China is één van de mooiste momenten uit mijn studiecarrière geworden.

Ik wist dat het programma gebalanceerd was en dat zowel cultuur als taal aan bod kwamen. Ik wist ook dat de opleiding de kans bood om in het buitenland te studeren, dat vond ik een grote troef. Dat semester in China is één van de mooiste momenten uit mijn studiecarrière geworden. Je gaat dan met heel de ‘klas’ naar een vreemd land, en de band met je jaargenoten wordt daardoor enorm sterk. Ik ben naar Shenyang gegaan, in het noorden van China, dat was echt een leuke eerste ontmoeting met China voor mij. Na de masteropleiding krijg je de kans om een beurs aan te vragen om in China of Taiwan verder te studeren, de professoren uit de opleiding helpen je daar ook echt bij. Ik ben met een beurs van de Vlaamse overheid naar Beijing gegaan en heb een jaar gestudeerd aan Renmin University.

Ook nadien, in mijn master-na-masteropleiding meertalige bedrijfscommunicatie, ben ik naar China gegaan. In een stage in de opleiding MTB sta je echt op de werkvloer. Het was een heel gedoe om die stageplaats te verzekeren, want ik wou per se naar China. Bij grotere bedrijven die een (sterke) link hadden met China was het moeilijk om als stagiair aan de slag te gaan, maar ik heb op de valreep een plekje gevonden in Beijing bij White Pavilion, gelinkt aan het Belgische bedrijf Upgrade Energy. Zij werken rond hernieuwbare energie, dat sprak me inhoudelijk en persoonlijk erg aan. Ik werkte daar samen met Chinese collega’s, mijn talenkennis heb ik daar kunnen en moeten gebruiken. Mijn onderzoek binnen de stage ging over culturele verschillen in het presenteren binnen het bedrijfsleven. Je kan niet zomaar een Engelstalige PowerPointpresentatie, website of brochure vertalen naar het Chinees, je moet ook een soort culturele vertaalslag maken.

Interculturele communicatie is een erg belangrijk deel van mijn job.

Ik werk nog steeds in een internationale omgeving. Ik ben coördinator van een internationale master aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur aan de UGent. We organiseren met zeven universiteiten, met de UGent als coördinerende instelling, de International Master of Science in Fire Safety Engineering. Onze studenten volgen les aan de verschillende partneruniversiteiten, en komen uit de hele wereld. Interculturele communicatie is dus een erg belangrijk deel van mijn job. Mijn eigen ervaring als student in het buitenland helpt me zeker ook om deze job goed uit te oefenen, ik weet heel goed wat er speelt en leeft bij hen. Ik ben ook een laagdrempelig aanspreekpunt, zonder mijn eigen ervaring als student in het buitenland zou ik dat nooit kunnen doen. Ik doe mijn job erg graag, en voel me echt thuis in het hoger onderwijs.

Ik denk met plezier terug aan mijn opleiding. Niet alleen aan de inspirerende lessen en lesgevers, maar ook aan de fijne momenten als student. Ik heb een paar erg goede vrienden overgehouden aan de opleiding, en af en toe mijmeren we nog eens hoe fijn het was om samen rond te hangen op de trappen van de Blandijn. We hebben samen toch wel veel meegemaakt, het was een uitdagende opleiding. Vooral het semester in China was fantastisch, we zaten met heel de klas in een vreemd land, en toch misten we thuis niet. Ik kan het zelf moeilijk uitleggen, je moet er eigenlijk gewoon bij zijn geweest!