SID-ins

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en de Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB) organiseren van 13 januari t.e.m. 26 februari 2022 Studie Informatie Dagen (SID-ins). Medewerkers uit alle opleidingen van de faculteit zijn op de SID-ins aanwezig.  

Meer info.