Taalcursussen aan het UCT

In augustus en september kan je als toekomstige student intensieve zomercursussen Spaans, Italiaans en Portugees volgen en specifieke voorbereidingscursussen Frans en Duits. Meer bepaald gedurende de eerste twee weken van september organiseert het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) een voorbereidingscursus Frans "Une longueur d'avance" en Duits "Wegweiser" van telkens 30 uur, voor studenten van wie het bachelorsprogramma opleidingsonderdelen Frans en/of Duits bevat. De taalcursus Duits van het UCT is niet te verwarren met de voorbereidingscursus Duits, die in de eerste week van september georganiseerd wordt door de afdeling Duits van de vakgroepen Taalkunde en Letterkunde, en een specifieke voorbereiding aanbiedt op de studie "Taal- en letterkunde".

Vanaf oktober kan je 's avonds les volgen (één avond per week, 2 of 2,5 uur per week). De cursussen van 2,5 uur per week volgen het semestersysteem, zodat je geen les hebt tijdens de blok- en examenperiode. In februari starten de voorjaarscursussen die lopen tot mei of juni.

Bijna alle cursussen kan je volgen vanaf niveau 1 (voor de echte beginners) tot een niveau voor gevorderden. Ze zijn er in de eerste plaats op gericht de communicatievevaardigheden op een hoger niveau te brengen. Daarnaast zijn er vakgerichte taalcursussen zoals Frans, Engels en Duits voor studenten Rechtsgeleerdheid en bedrijfsgerichte cursussen Frans en Duits voor afstuderenden.

Het UCT geeft ook intensieve cursussen Nederlands voor Anderstaligen en wordt hiervoor erkend door het ministerie van onderwijs. Na één jaar versnelde opleiding Nederlands bekomt de cursist een certificaat dat hem toegang verleent tot een studieprogramma van de universiteit.

Op het secretariaat van het UCT en in het Adviescentrum voor Studenten ligt een brochure ter beschikking met gedetailleerde omschrijvingen per cursus. Studenten van de UGent genieten van een reductie van min. 50% op het inschrijvingsgeld voor de cursussen die georganiseerd worden vanaf augustus.

website: www.uct.ugent.be