Taalcursussen aan het UCT

In augustus en september kan je als toekomstige student van de UGent een zomercursus volgen aan het Universitair Centrum voor Taalonderwijs (UCT) om je optimaal voor te bereiden op je universitaire studies. 

In de zomer kan je deze cursussen volgen bij het UCT:

  • Conversatiecursus Frans
  • Medische cursus Frans en Duits
  • Cursussen Nederlands voor Anderstaligen
  • Intensieve cursus Portugees en Spaans voor beginners
  • Praktische cursussen Duits, Frans, Engels, Italiaans en Spaans

De taalcursus Duits van het UCT is niet te verwarren met de voorbereidingscursus Duits, die in de eerste week van september georganiseerd wordt door de afdeling Duits van de vakgroepen Taalkunde en Letterkunde, en een specifieke voorbereiding aanbiedt op de studie "Taal- en letterkunde".

De UCT-cursussen vinden overdag plaats.

Het UCT biedt naast zomercursussen ook taalcursussen aan tijdens het eerste en het tweede semester van het academiejaar. De meeste semestercursussen vinden 1 keer per week ’s avonds plaats en starten eind september of begin februari. De meeste cursussen lopen af voor de start van de blok- en examenperiode zodat er geen overlap is. Bijna alle cursussen kan je volgen vanaf beginnersniveau tot een niveau voor gevorderden. Ze zijn er in de eerste plaats op gericht je communicatieve vaardigheden naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast zijn er ook gespecialiseerde taalcursussen zoals Academisch Engels, Juridisch Frans of Medisch Duits.

Inschrijven voor een taalcursus kan volledig online.

Vragen? Aarzel dan zeker niet en stuur je vraag door via uct@ugent.be.