Onderzoek

Onderzoeksdomeinen

Logica, kennisleer en wetenschapsfilosofie

We hebben een lange traditie van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek in de logica, de kennisleer en de wetenschapsfilosofie. Voor de kennisleer en wetenschapsfilosofie is er theoretisch onderzoek over klassieke onderwerpen uit deze domeinen (modellen en theorieën, confirmatie, causaliteit, revoluties en wetenschappelijke vooruitgang, rationaliteit, pseudowetenschap, …).

Het toegepaste onderzoek legt zich toe op specifieke wetenschapsfilosofische problemen in de uiteenlopende wetenschappelijke disciplines (biologie, biomedische wetenschappen, geschiedenis, psychologie, sociale wetenschappen, wiskunde).

Ook het onderzoek in de logica volgt dit dubbele spoor. Enerzijds is er de ontwikkeling van formele logische systemen en anderzijds de toepassing ervan op wetenschappelijke en alledaagse redeneervormen.

Theoretische en praktische ethiek en wijsgerige antropologie

In de domeinen van de theoretische en praktische ethiek en de wijsgerige antropologie verrichten we al geruime tijd ver ontwikkeld wetenschappelijk onderzoek. Ook hier vinden we de twee sporen terug.

We voeren onderzoek uit in verschillende domeinen van de bio-ethiek, van de sexuele en relatie-ethiek en van de economische en sociale ethiek.

Op theoretisch vlak is er onderzoek in verband met morele epistemologie, naar morele emoties, naar de oorsprong van morele oordelen en naar de acceptatie van evolutietheorie.

Geschiedenis van de wijsbegeerte

De afgelopen 10 jaar groeide een sterke onderzoekstraditie rond de geschiedenis van de wijsbegeerte. Onze onderzoekers bestuderen zowel de antieke en de middeleeuwse wijsbegeerte als de vroegmoderne wijsbegeerte en die van de 19de en 20ste eeuw. De relevantie van de inzichten uit het verleden voor hedendaagse filosofische debatten staat centraal.

Het onderzoek in de geschiedenis van de wijsbegeerte is verweven met onderzoek naar de geschiedenis van het christendom (vooral in de antieke en middeleeuwse periode) en naar de geschiedenis van de wetenschappen (vooral in de moderne periode).

Onderzoeksgroepen

Onderzoeksprojecten

Een overzicht van alle lopende en afgeronde projecten van de vakgroep vind je op het onderzoeksportaal van de faculteit.

Doctoraten