Contact

Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Universiteit Gent
Blandijnberg 2
9000 Gent
België

Secretariaat

Lokaal 120.077
Telefoon: 09 264 39 81
E-mail: lw01.secretariaat@ugent.be

Vakgroepvoorzitter

Prof. dr. Gertrudis Van de Vijver
Blandijnberg 2, 9000 Gent
2de verdieping lokaal 084
Telefoon: 09 264 39 77 
E-mail: gertrudis.vandevijver@ugent.be

Commissies

Praktijkbegeleiders EduMa

Rozier 44, lokaal 100.097 (route)

Erasmusverantwoordelijke

Bart Vandenabeele
Blandijnberg 2
9000 Gent
2de verdieping lokaal 074
Phone: 09 264 39 54
E-mail: bart.vandenabeele@ugent.be