Contact

Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Universiteit Gent
Blandijnberg 2
9000 Gent
België

Secretariaat

Lokaal 120.077
Telefoon: 09 264 39 81
E-mail: lw01.secretariaat@ugent.be

Vakgroepvoorzitter

Prof. Joke Meheus
Blandijnberg 2, 9000 Gent
2de verdieping lokaal 062
Spreekuur: op afspraak
E-mail: joke.meheus@ugent.be

Commissies

Praktijkbegeleiders EduMa

Rozier 44, lokaal 100.097 (route)

  • Corinne Leys - corinne.leys@ugent.be - GSM: 0476 20 74 21
  • Bas Mattynssens - bas.matthynssens@ugent.be

Erasmusverantwoordelijke

Mensen met vragen over Erasmus kunnen contact opnemen met 

Mevr. Lieselotte Rouckhout
lieselotte.rouckhout@ugent.be