Contact

Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Universiteit Gent
Blandijnberg 2
9000 Gent
België

Secretariaat

Lokaal 120.077
Telefoon: 09 264 39 81
Fax: 09 264 41 87
E-mail: lw01.secretariaat@ugent.be

Vakgroepvoorzitter

Prof. dr. Gertrudis Van de Vijver
Blandijnberg 2, 9000 Gent
2de verdieping lokaal 084
Telefoon: 09 264 39 77 
E-mail: gertrudis.vandevijver@ugent.be

Vakgroepleden

Lijst van alle leden van de vakgroep

Commissies

Praktijkbegeleiders EduMa

Rozier 44, lokaal 100.097 (route)

Erasmusverantwoordelijke

Joke Meheus
Blandijnberg 2
9000 Gent
2de verdieping, lokaal 062
telefoon: 09 264 37 86 
E-mail: joke.meheus@ugent.be