Examencommissie wijsbegeerte en moraalwetenschappen

Voor de organisatie van de examens en voor de deliberaties op het einde van elke zittijd is er een examencommissie die in principe bestaat uit al diegenen die in een bepaalde opleiding doceren.

Deze examencommissie is ook bevoegd voor het opstellen van het examenprogramma van elke student en meer bepaald voor het goedkeuren van keuzevakken en van eventuele wijzigingen aan het programma voor studenten die reeds een vroegere opleiding hebben gehad.

Secretaris

Prof. Sigrid Sterckx
Blandijnberg 2, 9000 Gent
E-mail: Sigrid.Sterckx@ugent.be