Opleidingen

De opleiding Wijsbegeerte legt zich toe op het kritisch reflecteren over fundamentele vraagstukken met betrekking tot de mens, de maatschappij en de wereld. In die reflectie hebben de vraagstellingen en antwoorden geformuleerd vanuit mens- en natuurwetenschappen, een belangrijke plaats. Kennisleer, logica, wetenschapsfilosofie, metafysica en esthetica zijn daarbij belangrijke onderzoeksdomeinen Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan de geschiedenis van de filosofie van de oudheid tot nu, wijsgerige antropologie en theoretische en praktische ethiek.

De opleiding Moraalwetenschappen onderscheidt zich van de Wijsbegeerte doordat ze een bijzonder domein bestrijkt. Naast een belangrijke basis in de logica, kennisleer, wetenschapsfilosofie, wijsgerige antropologie en geschiedenis van de wijsbegeerte gaan zij dieper in op de theoretische en praktische ethiek én focussen zich op het wijsgerige, menswetenschappelijke en moraalwetenschappelijke onderzoek van het morele verschijnsel. Ze leren empirische onderzoeksmethodes aan, waarmee ze morele fenomenen op descriptieve wijze bestuderen en krijgen hiervoor een achtergrond in de sociale menswetenschappen en psychologie.

Bachelor en Master

Educatieve master

Verkorte bachelor

Als je in het bezit bent van een diploma hoger onderwijs (gegradueerde, professionele bachelor of academische bachelor) dan kan je via een verkort traject een bachelordiploma of Arts in de wijsbegeerte of in de moraalwetenschappen behalen.

De verkorte bachelor bestaat uit een pakket van 120 studiepunten aan opleidingsonderdelen uit de gewone bachelor. Er wordt een vrijstellingspakket van 60 studiepunten toegekend. Studeer je voltijds dan kan je het diploma dus in twee jaar behalen.

Permanente Vorming Actuele Filosofie

Voorjaar 2024 : Artificiële Intelligentie, Filosofie en Ethiek