Opleidingen

In onze opleiding wijsbegeerte komen de klassieke domeinen aan bod: geschiedenis van de filosofie van de oudheid tot nu, kennisleer, logica, wetenschapsfilosofie, metafysica, esthetica, wijsgerige antropologie en theoretische en praktische ethiek. We willen onze studenten een verregaande kennis en beheersing van theorieën, methodes en vaardigheden in deze domeinen bijbrengen.

Onze opleiding moraalwetenschap heeft een andere focus. Er is minder logica, kennisleer, wetenschapsfilosofie en geschiedenis van de wijsbegeerte. Wat er bijkomt, is dubbel. We leren deze studenten empirische onderzoeksmethodes aan, waarmee ze morele fenomenen op descriptieve wijze bestuderen (in tegenstelling tot de normatieve invalshoek van de wijsgerige ethiek). Ze krijgen ook een achtergrond in de sociale wetenschappen en de psychologie.

Bachelor en Master

Educatieve master

Verkorte bachelor

Als je in het bezit bent van een diploma hoger onderwijs (gegradueerde, professionele bachelor of academische bachelor) dan kan je via een verkort traject een bachelordiploma of Arts in de wijsbegeerte of in de moraalwetenschappen behalen.

De verkorte bachelor bestaat uit een pakket van 120 studiepunten aan opleidingsonderdelen uit de gewone bachelor. Er wordt een vrijstellingspakket van 60 studiepunten toegekend. Studeer je voltijds dan kan je het diploma dus in twee jaar behalen.

Permanente vorming

De vakgroep richt elk jaar een permanente vorming "Actuele filosofie" in.

Deze lezingen veronderstellen geen specifieke voorkennis en zijn gratis bij te wonen.

2021: Waarheid

Bekijk het volledig programma.