Opleiding moraalwetenschappen

De opleiding moraalwetenschappen wil inzicht verstrekken in het morele denken en handelen in de breedste zin van het woord. Ze doet dat in eerste instantie door de grondige studie van de belangrijkste benaderingen uit de ethiek en uit de filosofie. Naast de meer theoretische benadering is het ook belangrijk om inzicht te krijgen in de morele ideeën, redeneringen en gedragingen van individuen en groepen, zowel in het heden als in het verleden. Die kennis van mens en maatschappij wordt ingevuld door de studie van de zogenaamde hulpwetenschappen zoals geschiedenis, literatuur, sociologie en psychologie. Tijdens de opleiding wordt ook de brug tussen beide pijlers gelegd en dat mondt uiteindelijk uit in een geïntegreerde empirische en wijsgerige studie van waarden, normen en levensbeschouwingen. Met behulp van die basis kun je je ontplooien tot een kritische burger die in staat is om een beargumenteerde visie te geven op de complexe problemen van onze samenleving. Wijsgerige ethiek en moraalwetenschappen hebben die kritische opdracht met elkaar gemeen. De moraalwetenschappen zijn echter meer toepassingsgericht. Ze streven overal concrete resultaten na voor opvoeding, onderwijs, vorming, hulpverlening, politiek …

Praktische informatie

Uitgebreide informatie over het kiezen voor wijsbegeerte als opleiding en mogelijke professionele perspectieven vind je in de studiekiezer: