Bachelor-en Masterproef suggesties Annelies Lannoy

Bachelorproef

Zie Masterproef

Masterproef

  • Godsdiensttheorie (bv. verhouding religie, magie, wetenschap; new religious movements; etc.)
  • Antisemitisme in geschiedenis van de godsdienstwetenschappen
  • Religie (katholicisme, protestantisme en/of jodendom) in de 19de en vroege 20ste eeuw