Bachelor-en Masterproef suggesties Benjamin De Vos

Bachelorproef

(algemeen) Antieke Wijsbegeerte/Middeleeuwse Wijsbegeerte (specifieker)

  • Plato, (Platoonse) Mythos/Mythen, Platoonse dialogen, Middelplatonisme, Neoplatonisme, Receptie van Plato/Platonisme, ...
  • Vroeg- en laat-antiek Christendom en antieke filosofie, Pseudo-Clementijnse roman, ...
  • Eerste Sofistiek, Tweede Sofistiek, filosofie en retoriek, ...

Masterproef

  •  Onderwerpen over antieke (algemeen) en middeleeuwse wijsbegeerte (specifieker)
    • Plato, (Platoonse) Mythos/Mythen, Platoonse dialogen, Middelplatonisme, Neoplatonisme, Receptie van Plato/Platonisme, ...
    • Vroeg- en laat-antiek Christendom en antieke filosofie, Pseudo-Clementijnse roman, ...
    • Eerste Sofistiek, Tweede Sofistiek, filosofie en retoriek, ...