Bachelor-en Masterproef suggesties Boris Demarest

Bachelorproef

Zie Masterproef

Masterproef

  • vroegmoderne theoretische wijsbegeerteklassieke Duitse filosofie
  • geschiedenis van de wetenschapsfilosofie
  • filosofie van de biologie
  • geschiedenis van de wetenschap, in het bijzonder de levenswetenschappen
  • antieke en middeleeuwse theoretische filosofie (in het bijzonder de Aristoteliaanse traditie)