Bachelor-en Masterproef suggesties Erik Weber

Bachelorproef

  • Algemene wetenschapsfilosofie: het concept van 'scientific law'.
  • Filosofie van de sociale wetenschappen: wetmatigheid in de economie, sociologie, ...
  • Filosofie van de sociale wetenschappen: samenwerking en grensconflicten (gedragseconomie, economisch imperialisme, economische sociologie, ...)

Masterproef

  • Algemene wetenschapsfilosofie: het concept van 'scientific law'.
  • Filosofie van de sociale wetenschappen: wetmatigheid in de economie, sociologie, ...
  • Filosofie van de sociale wetenschappen: samenwerking en grensconflicten (gedragseconomie, economisch imperialisme, economische sociologie, ...)