Bachelor-en Masterproef suggesties Heidi Mertes

Bachelorproef

Ethische analyse van…

 • baarmoedertransplantaties
 • eierstoktransplantaties tussen genetische tweelingen
 • het invriezen van eierstokweefsel voor het verlengen van de vruchtbare periode van de vrouw
 • het invriezen van eicellen voor het verlengen van de vruchtbare periode van de vrouw
 • het invriezen van testiculair / ovarieel weefsel voor minderjarige kankerpatiëntjes
 • niet-invasieve prenatale screening (NIPT-test)
 • systematische screening voor recessieve aandoeningen
 • genetische testen bij kinderen - pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD)
 • aanmaak van embryo’s voor onderzoeksdoeleinden
 • saviour siblings
 • het recht van donorkinderen om hun ‘genetische ouder’ te kennen
 • embryodonatie voor voortplanting
 • eiceldonatie voor onderzoek
 • dual use research of concern in de levenswetenschappen
 • het argument dat kloneren ingaat tegen de menselijke waardigheid
 • het potentialiteitsargument tegen onderzoek op embryo’s
 • vleesindustrie
 •  …

Masterproef

 • Ethische problematiek bij de communicatie van risico’s / probabiliteiten in medische (kanker)screening (mix ethiek, psychologie, communicatie) (statistische ongeletterdheid) en genetische screening
 • Ethische problematiek rond erfelijke aandoeningen bij afstammelingen van sperma- of eiceldonoren
 • Ethische problematiek rond de techniek van mitochondriale transfer (“drie-ouder-kinderen”)
 • Ethische problematiek rond artificiële embryo’s / embryo-achtige structuren

Algemener

bio-ethiek en medische ethiek, in het bijzonder volgende thema's

 • medisch geassisteerde voortplanting; reproductieve rechten; preconceptie-, preïmplantatie en prenatale genetische screening (voor Mendelliaanse aandoeningen, aneuploidie of polygenische risico’s); vruchtbaarheidsbehoud (invriezen van reproductief weefsel); draagmoederschap; IVF in ontwikkelingslanden
 • embryo-onderzoek, (embryonaal) stamcelonderzoek
 • genetica en genomica; dragerschapsscreening; genome editing; gentherapie; genetische manipulatie; direct-to-consumer genetic testing; designer babies; genetica en etnische minderheden
 • delen van gezondheidsdata voor onderzoek; big data research
 • AI / algoritmes in de gezondheidszorg
 • gezondheidsapps; dokter google; telegeneeskunde; clinical decision support systems
 • predictieve geneeskunde