Bachelor-en Masterproef suggesties Kato Verghote

Bachelorproef

- Literatuuronderzoek rond ethiek van gezinnen en families (nieuw-samengestelde gezinnen, pleeggezinnen, gezinnen met oudere ouders)

Masterproef

- Empirisch onderzoek rond moraalwetenschappelijke onderwerpen (kwalitatieve of kwantitatieve studies)
- Onderzoek rond ethiek van gezinnen en families (nieuw-samengestelde gezinnen, pleeggezinnen, gezinnen met oudere ouders)
- Onderzoek rond abortus (in relatie tot (oudere) leeftijd)