Bachelor-en Masterproef suggesties Kjell Bleys

Bachelorproef

Zie Masterproef

Masterproef

Thema's en auteurs die aan bod komen in de cursussen


Hedendaagse ethiek: continentale traditie


Hegel: politieke, sociale en geschiedenisfilosofie;
Kierkegaard
Jong-Hegeliaanse filosofie: Feuerbach, Marx, Engels
Marx en marxismen
Frankfurter Schule en kritische theorie: Horkheimer, Adorno, Marcuse, Davis, Habermas
Existentialistische ethiek en sociale filosofie: Sartre, Camus, de Beauvoir, Fanon
Ethisch denken van Lévinas, Derrida, Foucault, Badiou
Dekoloniaal denken


Sociologie van de moraal


Klassieke moraalsociologieën: Marx, Durkheim, Weber
Sociale theorie van erkenning: Honneth, Lamont, ...
Morele en culturele klassenstrijd: Bourdieu, Skeggs, Tyler, ...
Sociologie van de justificatie: Boltanski, Thévenot, Chiapello, ...
Morele economieën: Thompson, Fassin, ....
Antropologie van de ethische subjectivering: Foucault, Mahmood.
Modernisering en moraal: Elias, Bauman.
Waardenverandering: Inglehart, ...
Sociologie van emoties: A.R. Hochschild, Jasper James, ...
Moraalwetenschappelijk onderzoek van het ecologische vraagstuk op basis van bovenstaande methodes, denkers, theorieën.


Geschiedenis van de moderne wijsbegeertePolitieke filosofieën van Hobbes, Spinoza, Rousseau, Kant, Wollstonecraft, Hegel.


Maar ookEcosocialisme: Marx, Gorz, Foster, Saito, ...
Filosofie en levensbeschouwing in het (secundair) onderwijs.
Filosofie als manier van leven: Hadot, ...