Bachelor-en Masterproef suggesties Louis Schreel

Bachelorproef

Zie Masterproef

Masterproef

FenomenologieFenomenologische psychologie
Fenomenologische psychopathologie
Kritiek van het naturalisme en het psychologisme
Husserl en het computationalisme


Procesfilosofie


Bergson
Simondon
Deleuze


Esthetica


Kant
Hegel
Adorno
Deleuze
LyotardFilosofie van de cognitiewetenschappenFundamenten van het computationalisme en het enactivisme
Epifenomenalisme