Bachelor-en Masterproef suggesties Maarten Van Dyck

Bachelorproef

Wetenschapsgeschiedenis

  • uitwerken van een concrete casus uit de geschiedenis van de wetenschappen (periode en thema te bepalen in functie van interesses van student).

Wetenschapsfilosofie

  • debatten in verband met wetenschappelijke rationaliteit, wetenschappelijk realisme, expertise.

Geschiedenis van de filosofie

  • studie van een auteur of een thema uit de theoretische filosofie, al dan niet met focus op relatie tot wetenschappen (van renaissance t.e.m. twintigste eeuw, van Cusanus t.e.m. Michel Foucault).  

Masterproef

Wetenschapsgeschiedenis

  • uitwerken van een concrete casus uit de geschiedenis van de wetenschappen (periode en thema te bepalen in functie van interesses van student).

Wetenschapsfilosofie

  • debatten in verband met wetenschappelijke rationaliteit, wetenschappelijk realisme, expertise.

Geschiedenis van de filosofie

  • studie van een auteur of een thema uit de theoretische filosofie, al dan niet met focus op relatie tot wetenschappen (van renaissance t.e.m. twintigste eeuw, van Cusanus t.e.m. Michel Foucault).