Bachelor-en Masterproef suggesties Pieter Beck

Bachelorproef

Wetenschapsgeschiedenis: behandelen van casus uit de 17e of 18e eeuw

Wetenschapsfilosofie

 • experimentatie & "new experimentalism"
 • de "practice turn" in de wetenschapsfilosofie (kan zowel behandeling van casus zijn als filosofische reflectie over wat het betekent om wetenschap als een praktijk te behandelen en welke implicaties dit heeft voor onze visie op (wetenschappelijke) kennis)
 • materiële aspecten van wetenschappelijke praktijken, instrumentatie, standaardisering
 • kritieken op representationalistische visies op (wetenschappelijke) kennis
 • filosofische studie van wetenschapsonderwijs
 • pragmatisme

Geschiedenis van de filosofie

 • filosofie als zelfpraktijk (Hadot, cultura animi, Foucault, ...),
 • vroegmoderne kennisleer
 • filosofie in de Nederlandse Republiek (sociale, culturele en institutionele context) 

Klassieke Indische filosofie 

 • Boeddhistische filosofie
 • Bij voorkeur epistemologisch onderwerp

Onderwerpen voor educatieve masterproeven (ook mogelijk als onderwerp voor een algemene masterproef). Meer info hier.

 • Een kritische blik op het onderwijzen van kritisch denken 
 • Integratie van wetenschapsgeschiedenis en -filosofie in het middelbaar onderwijs 
 • Het ontwikkelen van een werkpakket kennisleer voor leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs 

Masterproef

Wetenschapsgeschiedenis: behandelen van casus uit de 17e of 18e eeuw

Wetenschapsfilosofie

 • experimentatie & "new experimentalism"
 • de "practice turn" in de wetenschapsfilosofie (kan zowel behandeling van casus zijn als filosofische reflectie over wat het betekent om wetenschap als een praktijk te behandelen en welke implicaties dit heeft voor onze visie op (wetenschappelijke) kennis)
 • materiële aspecten van wetenschappelijke praktijken, instrumentatie, standaardisering
 • kritieken op representationalistische visies op (wetenschappelijke) kennis
 • filosofische studie van wetenschapsonderwijs
 • pragmatisme

Geschiedenis van de filosofie

 • filosofie als zelfpraktijk (Hadot, cultura animi, Foucault, ...),
 • vroegmoderne kennisleer
 • filosofie in de Nederlandse Republiek (sociale, culturele en institutionele context) 

Klassieke Indische filosofie 

 • Boeddhistische filosofie
 • Bij voorkeur epistemologisch onderwerp

Onderwerpen voor educatieve masterproeven (ook mogelijk als onderwerp voor een algemene masterproef). Meer info hier.

 • Een kritische blik op het onderwijzen van kritisch denken 
 • Integratie van wetenschapsgeschiedenis en -filosofie in het middelbaar onderwijs 
 • Het ontwikkelen van een werkpakket kennisleer voor leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs