Bachelor-en Masterproef suggesties Pieter Beck

Bachelorproef

Wetenschapsgeschiedenis

 • Wat betekent het om aan wetenschapsgeschiedenis te doen? (Filosofische en methodologische discussies. Zie ook "Dekolonisering" hieronder)
 • Behandelen van casus (bij voorkeur uit de 17e of 18e eeuw) 
 • Wetenschap & religie 

Wetenschapsfilosofie

 • experimentatie & "new experimentalism"
 • de "practice turn" in de wetenschapsfilosofie (kan zowel behandeling van casus zijn als filosofische reflectie over wat het betekent om wetenschap als een praktijk te behandelen en welke implicaties dit heeft voor onze visie op (wetenschappelijke) kennis)
 • vergelijking van verschillende benaderingen van wetenschap, in relatie tot wetenschapsfilosofie (wetenschapssociologie, actor-network theory, feministische wetenschapsfilosofie, science and technologie studies, ...) 
 • materiële aspecten van wetenschappelijke praktijken, instrumentatie, standaardisering
 • kritieken op representationalistische visies op (wetenschappelijke) kennis
 • filosofische studie van wetenschapsonderwijs
 • pragmatisme

Geschiedenis van de filosofie

 • filosofie als zelfpraktijk (Hadot, cultura animi, Foucault, ...),
 • vroegmoderne kennisleer
 • filosofie in de Nederlandse Republiek (sociale, culturele en institutionele context) 
 • De Verlichting: alternatieve narratieven (rol van minderheden, minderheidsreligies, Verlichting in relatie tot de koloniale context, interactie met niet-Europese tradities, ...) 

Klassieke Indische filosofie 

 • Boeddhistische filosofie
 • Bij voorkeur epistemologisch onderwerp

Dekolonisering 

 • Dekolonisering binnen de wetenschapsgeschiedenis
 • Dekolonisering van de (historiografie van de) filosofie 
 • Dekolonisering van filosofieonderwijs 

Onderwerpen voor educatieve masterproeven (ook mogelijk als onderwerp voor een algemene masterproef). Meer info hier.

 • Een kritische blik op het onderwijzen van kritisch denken 
 • Integratie van wetenschapsgeschiedenis en -filosofie in het middelbaar onderwijs 
 • Het ontwikkelen van een werkpakket kennisleer voor leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs 

Masterproef

Wetenschapsgeschiedenis

 • Wat betekent het om aan wetenschapsgeschiedenis te doen? (Filosofische en methodologische discussies. Zie ook "Dekolonisering" hieronder)
 • Behandelen van casus (bij voorkeur uit de 17e of 18e eeuw) 
 • Wetenschap & religie, waaronder specifieke vraag: 
  • Hebben de menswetenschappen (geschiedenis, filologie, ...) een grotere rol gespeeld in de secularisering van het vroegmoderne wereldbeeld dan de natuurwetenschappen? 

Wetenschapsfilosofie

 • experimentatie & "new experimentalism"
 • de "practice turn" in de wetenschapsfilosofie (kan zowel behandeling van casus zijn als filosofische reflectie over wat het betekent om wetenschap als een praktijk te behandelen en welke implicaties dit heeft voor onze visie op (wetenschappelijke) kennis)
 • vergelijking van verschillende benaderingen van wetenschap, in relatie tot wetenschapsfilosofie (wetenschapssociologie, actor-network theory, feministische wetenschapsfilosofie, science and technologie studies, ...) 
 • materiële aspecten van wetenschappelijke praktijken, instrumentatie, standaardisering
 • kritieken op representationalistische visies op (wetenschappelijke) kennis
 • filosofische studie van wetenschapsonderwijs
 • pragmatisme

Geschiedenis van de filosofie

 • filosofie als zelfpraktijk (Hadot, cultura animi, Foucault, ...),
 • vroegmoderne kennisleer
 • filosofie in de Nederlandse Republiek (sociale, culturele en institutionele context) 
 • De Verlichting: alternatieve narratieven (rol van minderheden, minderheidsreligies, Verlichting in relatie tot de koloniale context, interactie met niet-Europese tradities, ...) 

Klassieke Indische filosofie 

 • Boeddhistische filosofie
 • Bij voorkeur epistemologisch onderwerp

Dekolonisering 

 • Dekolonisering binnen de wetenschapsgeschiedenis
 • Dekolonisering van de (historiografie van de) filosofie 
 • Dekolonisering van filosofieonderwijs 

Onderwerpen voor educatieve masterproeven (ook mogelijk als onderwerp voor een algemene masterproef). Meer info hier.

 • Een kritische blik op het onderwijzen van kritisch denken 
 • Integratie van wetenschapsgeschiedenis en -filosofie in het middelbaar onderwijs 
 • Het ontwikkelen van een werkpakket kennisleer voor leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs