Bachelor-en Masterproef suggesties Seppe Segers

Bachelorproef

nvt

Masterproef

 • Meta-ethiek
 • Normatieve ethiek: theoretisch en toegepast
 • Bio-ethiek
 • Bio-ethische thema’s voornamelijk rond reproductieve geneeskunde
  * embryo-onderzoek/ kunstmatige embryo's/ embryoachtigestructuren
  * erfelijke genoomwijziging
  * foetale geneeskunde
  * moreel belang van genetisch ouderschap
 • Ethische vragen rond opkomende technologieën als:
  * ectogenese./ kunstmatige baarmoedertechnologie / ectogestatie
  * in vitro gametogenese (zaad- en eicellen uit stamcellen) en 'herconceptualisaties' van ouderschap

  Keuze van titels, onderwerpen en eventuele suggesties van student zijn in onderling overleg verder te bepalen en verfijnen.

Suggesties van specifieke titels waarrond studenten kunnen werken:
 • Speculatie en anticipatie in toegepaste ethiek
 • Moreel coherentisme binnen het bioethisch principisme / De meta-ethische onderbouwing van het principisme
 • De fragmentatie van waarde in de praktische rede: bestaan van en spanning tussen morele en niet-morele waarde
 • Reproductieve autonomie vs. de draagkracht van de planeet als een geheel

  Keuze van titels, onderwerpen en eventuele suggesties van student zijn in onderling overleg verder te bepalen en verfijnen.