Bachelor-en Masterproef suggesties Sigrid Sterckx

Bachelorproef

nvt

Masterproef

 • klimaatethiek en klimaatrechtvaardigheid
 • thema's uit het domein van de globale ethiek
 • thema's uit het domein van de globale bioethiek
 • globale rechtvaardigheidstheorieën
 • individuele versus collectieve morele verantwoordelijkheid
 • burgerrechten en discriminatie; mensenrechten
 • feminisme; racisme; identiteitspolitiek
 • digitalisering
  • artificiële intelligentie
  • regulering van de informatiemaatschappij
  • surveillance kapitalisme
 • medische beslissingen aan het levenseinde en zwangerschapsafbreking