Bachelor-en Masterproef suggesties Tom Claes

Bachelorproef

 • Metaethiek (Hedendaagse Anglo‐Amerikaanse metaethiek; Theoretische onderbouwing van Global Ethics; Globalisering en Ethiek) 
 • Sociaalwetenschappelijke perspectieven op ‘moraliteit’ en ‘ethiek’
 • Filosofie van de seksualiteit 
 • Global Sexual Politics
 • Feminisme
  • Tweede‐ en derde‐golf feminisme
  • Postfeminisme
  • Feminisme en globalisering
 • Conceptuele problemen in verband met seksualiteit
  • Gender & de normering van seksualiteit
  • Seksuele ethiek;
  • Sexual Politics – then and now
  • (Post)Moderne seksualiteiten;
  • Seksualisering en pornograficering;
  • Sekswerk – morele en praktische problemen
  • Trafficking;
  • Seksuele toestemming
  • Seksuele uitbuiting
  • Seksuele gezondheid
  • Seksuele rechten
  • Seksuele diversiteit
  • Seksualiteit en globalisering
  • Seksueel burgerschap
  • Seksuologie
  • Seksuele opvoeding
  • Seksuele identiteiten

Masterproef

 • Metaethiek (Hedendaagse Anglo‐Amerikaanse metaethiek; Theoretische onderbouwing van Global Ethics; Globalisering en Ethiek) 
 • Sociaalwetenschappelijke perspectieven op ‘moraliteit’ en ‘ethiek’
 • Filosofie van de seksualiteit 
 • Global Sexual Politics
 • Feminisme
  • Tweede‐ en derde‐golf feminisme
  • Postfeminisme
  • Feminisme en globalisering
 • Conceptuele problemen in verband met seksualiteit
  • Gender & de normering van seksualiteit
  • Seksuele ethiek;
  • Sexual Politics – then and now
  • (Post)Moderne seksualiteiten;
  • Seksualisering en pornograficering;
  • Sekswerk – morele en praktische problemen
  • Trafficking;
  • Seksuele toestemming
  • Seksuele uitbuiting
  • Seksuele gezondheid
  • Seksuele rechten
  • Seksuele diversiteit
  • Seksualiteit en globalisering
  • Seksueel burgerschap
  • Seksuologie
  • Seksuele opvoeding
  • Seksuele identiteiten