Bachelor-en Masterproef suggesties Veerle Provoost

Bachelorproef

nvt

Masterproef

- epistemologisch-methodologisch onderzoek rond empirische ethiek
- empirisch onderzoek naar het moreel redeneren of morele besluitvorming van experten of leken
- empirisch onderzoek naar waarden of opinies rond morele fenomenen of beslissingen (zoals abortus, co-ouderschap zonder voorafgaandelijke romantische relatie, meerouderschap, etc.)
- framing analyses van media berichtgeving over morele fenomenen of beslissingen
- onderzoek met betrekking tot dilemmamethoden of filosofische gespreksmethoden die in de onderwijscontext gebruikt kunnen worden of in het kader van (groeps)gesprekken met leken
- onderzoek naar het gebruik van empirische data in normatieve argumentatie

Titelsuggesties waarrond kan gewerkt worden :

 Een vergelijkende studie tussen blogs geschreven door eiceldonoren die aan fertiliteitsklinieken of commerciële rekruteringsagentschappen gelinkt zijn en blogs door eiceldonoren die onafhankelijk schrijven en publiceren (begeleiding zal gebeuren in samenwerking met Drs. Lara Jacxsens).
- een framinganalyse van communicatie gericht aan de burger tijdens de covid-19 crisis (met aandacht voor communicatie gericht naar en over kwetsbaren en fenomenen als 'othering'.
- een kritische analyse van of een empirische studie naar het toepassen van het 'biopsychosociaal model' in de aanpak rond onverklaarde medische aandoeningen