Bachelor-en Masterproef suggesties Walter Van Herck

Bachelorproef

Studies over religie

 • van David Hume (DNR en NHR)
 • van de Encyclopédie
 • van Henry Thoreau
 • van Ludwig Wittgenstein 

Religiestudies

 • religieuze taal
 • religieus geloof (faith and belief)
 • symbolen en rituelen,
 • relatie religie-cultuur, ... 
 • Het filosofische denken van Carry van Bruggen (Carolina de Haan)

Scriptieonderwerpen kunnen vanzelfsprekend ook in gezamenlijk overleg gezocht worden

Masterproef

Studies over religie

 • van David Hume (DNR en NHR)
 • van de Encyclopédie
 • van Henry Thoreau
 • van Ludwig Wittgenstein 

Religiestudies

 • religieuze taal
 • religieus geloof (faith and belief)
 • symbolen en rituelen,
 • relatie religie-cultuur, ... 
 • Het filosofische denken van Carry van Bruggen (Carolina de Haan)

Scriptieonderwerpen kunnen vanzelfsprekend ook in gezamenlijk overleg gezocht worden