Bachelor-en Masterproef suggesties Wim Vanrie

Bachelorproeven

 • Analytische epistemologie
 • Grondslagencrisis in de wiskunde
 • Geschiedenis van de analytische filosofie

Masterproeven 

Analytische epistemologie

 • Relativisme versus anti-relativisme
 • Externalisme versus internalisme
 • Knowledge first epistemology
 • Feministische epistemologie
 • ...

Geschiedenis van de analytische wijsbegeerte

 • Was Frege een realist/platonist?
 • Russell’s conceptie van ‘logica’
 • De Tractatus Wars
 • Het debat tussen Carnap en Quine over het onderscheid analytisch/synthetisch
 • G.E. Moore’s conceptie van Common Sense

De grondslagencrisis in de wiskunde

 • De debatten tussen Brouwer (intuïtionisme) en Hilbert (formalisme)
 • Russell’s paradox en pogingen om ze ‘op te lossen’
 • Wittgenstein’s filosofie van de wiskunde

‘Logique du sens’ van Deleuze

 • Zijn lezing van Russell
 • Zijn conceptie van ‘non-sens’