Tips bij het schrijven

Schrijfhulp

Je krijgt je paper niet vlot op papier? De inhoud van je bachelor- of masterproef zit goed, maar de vorm nog niet?  Bij Taaladvies krijg je voor al je academisch schrijfwerk taal- en tekstadvies op maat! Drie medewerkers van Taalonthaal voorzien maandelijks lessenreeksen met praktische en concrete schrijftips, en geven individuele schrijfbegeleiding. Tijdens die individuele sessies gaan ze in op jouw specifieke taal- en schrijfvragen. Taalonthaal is er voor alle studenten van , van eerstejaars tot laatstejaars. Welkom!

Vademecum

Het Vademecum Schrijven en Argumenteren Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen is een centraal referentiepunt voor alle informatie over zaken die
gerelateerd zijn aan schrijven en argumenteren binnen de volledige opleiding Wijsbegeerte
of Moraalwetenschappen

Bibliografische en citeersystemen

Een belangrijk onderdeel van de masterproef is het notenapparaat en de bibliografie. Een correct gebruik en ontwerp zijn onontbeerlijk om bijvoorbeeld eventuele vermoedens van plagiaat te vermijden. De definitie van plagiaat, met enkele voorbeelden, vind je op de website van de faculteit. er wordt ook in de BAP- en MAP-brochures aandacht aan besteed.

Een correcte bibliografie en notenapparaat is essentieel. Er bestaat geen universeel aanvaard systeem, maar twee regels liggen aan de grondslag van elk systeem. De noten en de bibliografie moeten de lezer toelaten accuraat de gebruikte bronnen op te sporen en wanneer je een bepaald systeem gebruikt, doe dat dan consequent. Je spreekt best af met je promotor welk systeem je zal gebruiken.

De volgende stijlen worden veel gebruikt in de menswetenschappen en wijsbegeerte. Onderstaande links en stijlgidsen geven je snel een beeld van de stijl. Maar je gebruikt best een van de handige bibliografie-programma's die infra worden voorgesteld.

APA

Ontwikkeld door de American Psychological Association. Voornamelijk gebruikt in de psychologie, pedagogie en sociale wetenschappen.

Chicago/Turabian

Eén van de oudste stijlen. Veel gebruikt in de sociale wetenschappen, geschiedkunde, de antropologie, enz. Turabian is een vereenvoudigde versie van de Chicago stijl, met als doelpubliek studenten in het hoger onderwijs.

MLA

Huisstijl van de Modern Languages Association. Primair doelpubliek zijn de taalkunde en literatuurstudies, kunstwetenschappen en 'humanities' in het algemeen.

Harvard System

Bekend systeem waarin in-tekst verwijzingen en bibliografie wordt gebruikt, zonder noten.

Oxford System

Systeem met uitgebreid gebruik van voetnoten.

Bibliografieprogramma's

Er bestaan programma's die het je gemakkelijk maken om een bibliografie op te stellen, het citeerproces te stroomlijnen, je bibliografische informatie te ordenen, enz. Deze programma's laten je toe om een bepaalde bibliografie en citeringsstijl in te stellen en consequent te gebruiken - op voorwaarde dat je de bibliografische informatie correct hebt ingebracht in het programma. De programma's kunnen ook vanuit je tekstverwerker worden gebruikt en genereren dan een geautomatiseerd voetnotenapparaat en/of bibliografie.

 • Endnote
  De Universiteit Gent heeft een campuslicentie op Endnote en Reference Manager. Informatie over de software vind je op de website van de Directie Informatie- en Communicatietechnologie (DICT). Een nadeel van deze software is dat je ze als student moet gebruiken via Athena.

 • Zotero
  Een uitstekend alternatief, en op vele vlakken superieur, is Zotero. Het is een gratis programma, ontwikkeld door de George Mason University. Zotero kan je als een Firefox extensie installeren of als een stand-alone programma. Je kan het zowel on- als offline gebruiken.

 • Mendeley
  Ook Mendeley is een uitstekend gratis alternatief.

 • LaTeX
  Ook LaTeX beschikt over een uitgebreid refereer- en bibliografiesysteem: BibTex.