Navorming: Spreken we morgen AI in de klas? Inleiding tot taaltechnologie en artificiële intelligentie

Voor wie
Leerkracht secundair
Wanneer
17-04-2024 van 09:00 tot 12:00
Waar
Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, Campus Mercator, Abdisstraat 1 - 9000 Gent
Voertaal
Nederlands
Door wie
Cynthia Van Hee
Contact
cynthia.vanhee@ugent.be

Deze navorming voor leerkrachten secundair onderwijs is afgestemd op de leerdoelen taaltechnologie. Taal en technologie worden vaak beschouwd als wederzijds uitsluitende interesses en competenties. Nochtans ligt op hun kruispunt een zeer boeiend onderzoeksdomein, namelijk dat van de taaltechnologie. Met patroonherkenning en machinaal leren als belangrijkste technieken onderzoekt het domein hoe we computers kunnen inzetten om geschreven en gesproken taal onder de loep te nemen, te vertalen en te genereren. Met deze workshop willen we leerkrachten in het secundair onderwijs ondersteuning bieden in overeenstemming met de nieuwe onderwijsdoelen over taaltechnologie voor talenrichtingen. Deelnemers zullen tijdens de workshop leren hoe algoritmes taal verwerken en zo interactie tussen mensen en machines of artificiële intelligentie (AI) mogelijk maken. Door ons te buigen over vragen als ‘Hoe kunnen we automatisch teksten begrijpen, vertalen en schrijven?’, ‘Kan een computer emoties of ironie herkennen in een tekst?’, en ‘Hoe belangrijk zijn data voor lerende systemen?’ krijgen leerkrachten inzicht in het domein van natuurlijke taalverwerking of Natural Language Processing en de maatschappelijke en wetenschappelijke implicaties ervan. Een tweede luik van deze workshop bestaat erin leerkrachten te informeren over ethische vragen die artificiële intelligentie oproept: Wat zijn de uitdagingen en beperkingen? Wat zijn de risico’s? Hoe zit het met privacy wanneer onze data automatisch verwerkt worden? Wat met discriminerende algoritmes? Enzovoort. Deelnemers aan de workshop krijgen toegang tot leermateriaal waarmee ze de vergaarde kennis kunnen omzetten in lesmateriaal voor hun doelpubliek, in overeenstemming met de leerdoelen taaltechnologie. 

Registreer online