Dienstverlening

Naast onderwijs en onderzoek is de vakgroep binnen haar wetenschapsgebied ook actief op het vlak van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening.

De vakgroep biedt volgende vormen van wetenschappelijke en/of maatschappelijke dienstverlening aan derden:

  • vertaalopdrachten             
  • tolkopdrachten             
  • ondertiteling van beeldmateriaal             
  • terminologische opdrachten             
  • lesopdrachten en navorming             
  • consultancy             
  • coördinatie van deze verschillende opdrachten met andere partners

Daarbij wordt gestreefd naar een kwalitatief hoog niveau van de dienstverlening. Voorwaarden zijn dat de dienstverleningsactiviteiten de opleidingen en het onderwijs van de vakgroep ten goede komen en dat de dienstverlening geen concurrentie mag betekenen met de afgestudeerden van de vakgroep. Voor de vakgroep is het interessant dat de uitgevoerde activiteiten de band met de beroepsrealiteit versterken. Soms worden ook studenten ingezet: dit biedt hen de mogelijkheid om met de realiteit van het beroep in aanraking te komen. Commerciële opdrachten worden niet aanvaard.

De gevraagde vergoeding is billijk. Ze wordt vastgelegd op basis van een vergelijking met wat andere instellingen voor vergelijkbare prestaties aanrekenen en op basis van de draagkracht van de opdrachtgevers. De inkomsten worden aangewend om de werking van de vakgroep te ondersteunen.

Contact

Nicole Merckx