Genderinclusief taalgebruik

Workshop

Deze workshop gaat dieper in op genderinclusief taalgebruik in het Nederlands (maar ook genderinclusief taalgebruik in andere talen zoals het Frans, Engels en Duits komt aan bod). De focus ligt daarbij voornamelijk op functie- en rolbenamingen en op genderneutrale voornaamwoorden voor de derde persoon (als alternatief voor ‘hij’/’zij’). De volgende vragen worden besproken: Vanwaar komt de oproep om taal genderinclusiever te maken? Aan de hand van welke strategieën kunnen we taal genderinclusiever maken? Is het een nutteloos streven om taal genderinclusiever te maken, of heeft het wel degelijk zin? En hoe kan genderinclusief taalgebruik verder ingeburgerd geraken?

Doelgroep — ASO, derde graad

Periode — In onderling overleg

Locatie — Op de middelbare school

Duur — 120 minuten

Materiaal / infrastructuur nodig — Beamer, scherm, laptop/pc

Interesse? Contacteer Kimberley Callens