Postgraduaat Dutch and Translation

Opmerking vooraf: We zijn het programma van het 'Postgraduate Certificate in Dutch and Translation' aan het herzien. We verwachten dat het nieuwe programma in het voorjaar van 2024 zal worden goedgekeurd. Op dat moment zal het postgraduaat worden omgedoopt tot 'Postgraduate Certificate of Dutch as a Foreign Language and Applied Communication'.

‘Dutch as a Foreign Language and Applied Communication’ is een academisch programma van één jaar dat niet-Nederlandstalige studenten de unieke kans biedt om op een intensieve en geavanceerde manier Nederlands als vreemde taal te studeren.

In onze cursussen Nederlands als vreemde taal volgen we het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK). Vooral in de cursussen op ERK-niveaus B2 en C1 richten we ons specifiek op toegepaste communicatie. Dit omvat zakelijke communicatie (zoals e-mailetiquette, actieve deelname aan vergaderingen en digitale communicatie in een professionele omgeving), communicatie over maatschappelijke onderwerpen (waaronder deelnemen aan debatten) en academische communicatievaardigheden.

Er is keuze uit twee afstudeerrichtingen, afgestemd op de voorkennis van het Nederlands:

  1. Afstudeerrichting Dutch Proficiency Level: CEFR B2 is bedoeld voor studenten met voorkennis Nederlands op ERK-niveau A1. Op het einde van dit traject kunnen zij ERK-niveau B2 behalen.
  2. Afstudeerrichting ‘Dutch Proficiency Level: CEFR C1is bedoeld voor studenten met voorkennis Nederlands op ERK-niveau B1. Op het einde van dit traject kunnen zij ERK-niveau C1 behalen.

Naast de taalvakken bevat het programma ook een aantal theoretische vakken over toegepaste taalkunde, over de Vlaamse samenleving en cultuur en over computer-assisted language mediation. In de keuzeruimte kunnen studenten met een passie voor vertalen een stevige basis aanleggen in vertaalvaardigheden. Voor wie andere interesses heeft, zijn er alternatieve cursussen uit het aanbod van de Universiteit Gent beschikbaar.

Na succesvolle afronding van het programma ontvangen studenten het International Postgraduate Certificate in ‘Dutch as a Foreign Language and Applied Communication’. 

Voor meer informatie, zie onze Engelstalige pagina.

Contact

Chloé Lybaert