Postgraduaat Dutch and Translation

Het postgraduaat ‘Dutch and Translation’ biedt studenten de kans om zich intensief toe te leggen op het leren van de Nederlandse taal en zich tegelijkertijd verder te bekwamen in vertaaltechnieken en/of kennis te maken met nieuwe talen. Het is een éénjarig academisch programma dat uniek is in het Nederlandse taalgebied. Wie het programma succesvol beëindigt, heeft met het internationale postgraduaatscertificaat ‘Dutch and Translation’ een mooie troef in handen voor een professionele carrière in Vlaanderen of Nederland of voor een internationale job waarbij kennis van het Nederlands wenselijk of vereist is.

Troeven

  • Het programma bezorgt studenten een stevige basis in de Nederlands taal, die hen in staat stelt een professionele loopbaan in een Nederlandstalig land aan te vatten. De lessen Nederlands zijn gericht op hoogopgeleiden.
  • Het is ontwikkeld om studenten te voorzien van de nodige achtergrond, expertise en vaardigheden om te werken als vertalers, op freelance basis of als werknemers binnen een bedrijf.
  • Het programma is ook interessant voor wie geïnteresseerd is om te werken voor internationale organisatie—zoals de Verenigde Naties, de Europese Commissie, de NATO, een ambassade—of voor multinationals, als vertaler, ondertitelaar, als dubbing of voice-over specialist, proofreader, copywriter of terminoloog. Ook sectors zoals de media, marketing, redactiewerk of de verkoop komen in aanmerking.

Voor wie?

Studenten moeten een bachelor- of masterdiploma kunnen voorleggen en een hoge taalvaardigheid in het Engels hebben. Ze moeten bovendien getuigen van een sterke motivatie om dit intensieve programma te volgen en een talige achtergrond of aanleg voor talen hebben. Of aan deze laatste voorwaarden voldaan wordt kan aan de hand van een interview worden bepaald.

Structuur van het programma

Het programma omvat in het totaal 60 ECTS punten.

  • Het programma bevat vijf vaste opleidingsonderdelen in het Nederlands (30 ECTS). Vier van deze vakken voorzien de studenten van een stevige basis in deze taal (‘Dutch as a Foreign Language 1, 2, 3 en 4). De aandacht gaat naar grammatica en woordenschat, maar er wordt ook sterk ingezet op een goede beheersing van de vaardigheden schrijven, spreken, lezen en luisteren. Deze taalvakken zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader (CEFR, A1-B2). Een vijfde vak (Intercultural Project) focust op maatschappelijke ontwikkelingen en instellingen in de Lage Landen.
  • Twee algemeen theoretische opleidingsonderdelen (10 ECTS) vormen een inleiding tot de wetenschappelijke studie van de toegepaste taalkunde en tot de wettelijke, organisatie- en vertaalaspecten van meertalige Europese instellingen.
  • Door de vier keuzevakken (20 ECTS) kan de student zich verder bekwamen in het vertalen (vanuit verschillende talen) of de vertaaltechnologie of zich verder toeleggen op een domein naar keuze.

Studiefiches

Je kan de studiefiches bekijken in de studiekiezer (Study guide in English).

Praktische info

Contact

Carine Focquaert

Chloé Lybaert

In English

Everything you want to know (and more) about our postgraduate course in the English brochure or in the study guide.