Zijn er algemene vakken in de opleiding?

Een goede vertaler, tolk of communicatiespecialist heeft een brede algemene kennis en is goed op de hoogte van de actualiteit. Daarom zijn algemeen vormende vakken zoals economie, geschiedenis en recht opgenomen in het programma.

Vertalers en tolken komen in hun beroepsleven met allerlei soorten onderwerpen in aanraking en moeten dus van vele markten thuis zijn. Ook in de taalvakken wordt op deze brede algemene kennis ingezet door een gevarieerd aanbod aan teksten over uiteenlopende onderwerpen.

Andere veelgestelde vragen.