Zal ik veel boeken moeten lezen?

Wie zich inschrijft voor de opleiding Toegepaste Taalkunde moet om evidente redenen een goede lezer zijn. Tekstbegrip is een essentieel onderdeel van de opleiding. Wie later wil vertalen of tolken, wie een beroep wil uitoefenen als communicatiespecialist zal boodschappen en informatie  moeten verstrekken in uiteenlopende domeinen op een genuanceerde manier. Om zich zo duidelijk mogelijk uit te drukken, is het onontbeerlijk eerst ervaring te hebben opgedaan met teksten van allerlei aard en die in hun complexiteit en gelaagdheid te begrijpen.  Literatuur staat niet centraal in de opleiding, maar literaire of essayistische teksten zullen net als andere,  louter informatieve teksten, tijdens de opleiding worden geanalyseerd en becommentarieerd  om inzicht te leren krijgen in de manier waarop een taal iets te kennen geeft en omgaat met betekenis. Een krant of boek lezen in de vreemde taal hoort eigenlijk een natuurlijke reflex te worden. Wie graag en veel leest, heeft ontegensprekelijk een voorsprong bij het aanleren van talen, alleen al door de woordenschatverrijking die met lezen gepaard gaat.

Andere veelgestelde vragen.