Wat is het verschil tussen Taalstructuren en Taalpraktijk?

Het vak Taalstructuren focust op de grammatica; zoals het woord zelf het eigenlijk zegt leer je de structuren van de vreemde taal aan. De tijden van de werkwoorden, woordvorming, enkelvoud en meervoud, lidwoorden, voornaamwoorden,… Binnen het vak Taalpraktijk worden de vaardigheden getraind: lezen, schrijven, luisteren, spreken en gesprekken. De kennis die verworven werd binnen het vak Taalstructuren wordt in Taalpraktijk actief toegepast.

Andere veelgestelde vragen.