Wat is het verschil tussen Toegepaste Taalkunde en Taal- en Letterkunde?

Beide opleidingen streven hetzelfde niveau taal- en onderzoekscompetenties na en delen (vanaf september 2024) een aantal basisvakken in het eerste jaar. Vanaf het tweede jaar zijn er wel behoorlijk wat verschillen: 

Toegepaste Taalkunde

Taal- en Letterkunde

Aantal talen

Je kiest voor 

  • Nederlands en twee vreemde talen (uit een aanbod van zeven)
  • Nederlands, een vreemde taal en Taaltechnologie
Je volgt twee talen uit een aanbod van negen. Nederlands kan daar een van zijn. 
Talenaanbod
  • Vreemde taal 1: Frans, Engels of Duits
  • Vreemde taal 2: Frans, Engels, Duits, Italiaans,
    Russisch, Spaans of Turks
  • Taaltechnologie
Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Latijn,
Nederlands, Spaans en Zweeds.
(Toegepaste) Taalkunde Je maakt kennis met theorie en onderzoek in het domein van de toegepaste taalkunde: interculturele communicatie, tolken, vertaling, taaltechnologie, cultuuranalyse, vreemdetaalverwerving. Je maakt kennis met een breed geheel aan taalkundige theorieën, van meer formeel-grammatisch gericht tot sociolinguïstische en discours-analytische theorieën. Er is ook aandacht voor de historische ontwikkeling van talen.
Literatuur en cultuur Per taal krijg je minimaal een overzichtscursus literatuur en twee vakken over de geschiedenis en cultuur van het taalgebied. De focus ligt op de meer recente literatuur en op geschiedkundige, sociale en politieke thema’s die van rechtstreeks belang zijn om de hedendaagse maatschappij goed te begrijpen. Daarnaast wordt er ook in de lessen taalpraktijk frequent verwezen naar culturele aspecten van het taalgebied. Per taal krijg je algemene literatuurwetenschap en ca. 5 vakken letterkunde. Deze vakken behandelen zowel literatuurgeschiedenis, de culturele context, als literaire theorieën, analysemethodes en digitale toepassingen. Per taal krijg je een vak Geschiedenis en Cultuur van het taalgebied.
Internationalisering Tijdens het derde bachelorjaar studeer je standaard één semester in het buitenland. Tijdens het derde bachelorjaar heb je de mogelijkheid om één semester in het buitenland te studeren. Ook in de master zijn er mogelijkheden tot studeren in het buitenland.
Focus De opleidingen zijn allebei academisch en onderzoeksgebaseerd.
Toegepaste taalkunde is meer praktijkgericht, met focus op (vreemde)taalverwerving, vertaling (mondeling en schriftelijk) en interculturele en meertalige communicatie. Taal- en letterkunde biedt veel theorie aan in de taal- en letterkunde, die praktisch toegepast wordt op thema’s en probleemstellingen. Je profileert je in het derde jaar in de taalkunde of letterkunde.
Taalverwerving Het beoogde eindniveau taal van beide opleidingen is even hoog, maar de wegen daartoe verschillen
Je krijgt in de drie bachelorjaren vakken algemene en gespecialiseerde taalvaardigheid met bijzondere aandacht voor mondelinge en interculturele communicatie. Je wordt daarnaast expert in je moedertaal, het Nederlands. Je krijgt in de eerste twee bachelorjaren cursussen taalstructuur en -praktijk. Daarna wordt er op verdere taalbeheersing ingezet via de vakken taal- en letterkunde (lezen, papers, discussies, presentaties).

Actieve taalbeheersing is het absolute sterke punt van de opleiding Toegepaste Taalkunde.

Studenten krijgen gedurende 4 jaar minstens 3 uur per week actieve taalbeheersing (naast andere inhoudelijke vakken).

  • In de derde bachelor studeren studenten tijdens het eerste semester standaard aan een buitenlandse universiteit. Studenten die Duits-Frans, Duits-Spaans of Frans-Spaans volgen, kunnen nog meer buitenlandervaring opdoen via het AEL-programma, waarbij ze hun bachelorstudie verspreiden over vier jaar en in totaal twee jaar daarvan studeren aan drie verschillende universiteiten.
  • We integreren digitale skills (automatische vertaling, websitebeheer, monitoring van sociale media …) in onze opleiding. Iedereen die later iets wil doen met taal in een bedrijf of grote organisatie, zal digitale skills nodig hebben.
  • Tijdens de Master voorzien we specifieke periodes voor praktijkstage. Deze stage is masterspecifiek en bereidt de studenten voor op de beroepswereld van de meertalige communicatoren, de tolken of de vertalers. Wie dat wenst, kan in het buitenland stage lopen. Daarnaast krijgt elke masterstudent een sollicitatieseminarie, waarin de knepen van het solliciteren worden aangebracht.

Andere veelgestelde vragen.