Toegepaste Taalkunde of Taal- en Letterkunde?

Het is niet zo dat de opleiding Toegepaste Taalkunde zwaarder of minder zwaar is dan de opleiding Taal- en Letterkunde. Het niveau van beide opleidingen is hoog en evenwaardig. Het zijn allebei universitaire opleidingen, maar in de twee opleidingen worden andere accenten gelegd. Wat in het voordeel van onze opleiding spreekt, zijn de volgende punten:

  • Studenten volgen drie talen: twee vreemde talen en het Nederlands.
  • Actieve taalbeheersing is het absolute sterke punt waar de studenten voor komen. Onze studenten krijgen gedurende 4 jaar minstens 3 uur per week actieve taalbeheersing (naast andere inhoudelijke vakken).
  • In de derde bachelor studeren studenten tijdens het eerste semester standaard aan een buitenlandse universiteit. Studenten die Duits-Frans, Duits-Spaans of Frans-Spaans volgen, kunnen nog meer buitenlandervaring opdoen via het AEL-programma, waarbij ze hun bachelorstudie verspreiden over vier jaar en in totaal twee jaar daarvan studeren aan drie verschillende universiteiten.
  • We integreren digitale skills (automatische vertaling, websitebeheer, monitoring van sociale media …) in onze opleiding. Iedereen die later iets wil doen met taal in een bedrijf of grote organisatie, zal digitale skills nodig hebben.
  • Tijdens de Master voorzien we specifieke periodes voor praktijkstage. Deze stage is masterspecifiek en bereidt de studenten voor op de beroepswereld van de meertalige communicatoren, de tolken of de vertalers. Wie dat wenst, kan in het buitenland stage lopen. Daarnaast krijgt elke masterstudent een sollicitatieseminarie, waarin de knepen van het solliciteren worden aangebracht.

Andere veelgestelde vragen.