Word ik voorbereid op de arbeidsmarkt?

Stage

Het studieprogramma voorziet een verplichte stage van 1 maand tijdens de master (een component van het opleidingsonderdeel ‘Werkveldervaring’). Deze stage is masterspecifiek en bereidt de studenten voor op de beroepswereld van de meertalige communicatoren, de tolken of de vertalers. De studenten scherpen tijdens de stage hun taalvaardigheid aan, zowel in het Nederlands als in de vreemde talen, en verwerven ook andere inhoudelijke competenties en sociale vaardigheden. Zij kunnen via de stage praktijkervaring opdoen en tegelijk met verschillende sectoren uit het latere werkveld kennismaken. De stage helpt de studenten vaak bij hun latere beroepskeuze.

De masterstudenten lopen vaak stage bij bedrijven, vertaalbureaus, de overheid, enz. of werken mee aan specifieke stageprojecten zoals het small business project ‘Eigen vertaalbureau’, tolkstages UZIS (medisch tolken) en JURINTE (gerechtstolken), ondertiteling bij het Film Fest Gent, etc.

Veel studenten kiezen er ook voor om in het buitenland stage te lopen.

Werkveldervaring

Het opleidingsonderdeel Werkveldervaring in de master bestaat naast de stage ook uit een aantal werkcolleges over solliciteren en een driedaags seminarie over selectietechnieken, toegepaste HR-inzichten en praktijkgetuigenissen van oud-studenten uit diverse beroepssectoren, en heeft als doel de studenten optimaal voor te bereiden op de overstap naar de arbeidsmarkt.

De studenten verwerven via de werkcolleges en het sollicitatieseminarie inzicht in de verschillende vaardigheden en processen die een rol spelen bij het solliciteren. Ze leren de specifieke gebruiksomstandigheden van sollicitatiebrieven en sollicitatiegesprekken analyseren en inoefenen, en maken kennis met methoden die in bedrijven worden gehanteerd om kandidaten te selecteren. Er wordt extra aandacht besteed aan de voorbereiding (zoeken naar vacatures, analyseren van profielen, sollicitatieplatforms) en aan het solliciteren zelf (sollicitatiebrief en cv, sollicitatiegesprek, sollicitatietests etc.). Voorts krijgen de studenten presentaties over HR, professionele competentieclusters en rekruteringstechnieken, en wordt hen via praktijkgetuigenissen van oud-studenten een omvattend beeld gegeven van de beroepsmogelijkheden na hun masteropleiding.

Andere veelgestelde vragen.