Wat onderzoeken we op Campus Kortrijk?

Voeding

Het speerpunt ‘Voeding’ zoekt naar oplossingen voor uitdagingen van voedingsbedrijven. Deze opdrachten zijn grotendeels onder te brengen in drie onderzoekslijnen: fermentatie, chemische & microbiologische kwaliteit en duurzaam ontwerp van (bio)chemische processen.

design.nexus

De design.nexus onderzoeksgroep bouwt bruggen tussen onderwijs, duurzaamheid en industrie in het domein van technologiegedreven ontwerpen en veranderprocessen van innovatieve product-/dienst- en consumptie-/productiesystemen. 

(Industriële) watertechnologie

De onderzoeksgroep ‘Water’ houdt zich bezig met waterbehandeling en hergebruik. De focus ligt op engineering, modellering, opschaling en valorisatie. We onderzoeken fysio-chemische en biologische technieken, ecologische engineering technieken, wateranalyse en duurzaam watermanagement.

Industriële machines en geautomatiseerde fabrieken

Onze expertise richt zich op het gestructureerd ontwerp, een optimale aansturing en een intelligente monitoring van industriële machines en hun assemblage-omgeving. Daarnaast wordt hun integratie bekeken in functie van een operationele optimalisatie.

Valorisatie van organische en plastic afvalstromen

Het labo Circular Process Engineering (LCPE) richt zich op chemische engineering in de circulaire economie. We ontwikkelen kosteneffectieve recycling- en (her)gebruiksprocessen om organisch afval en plastic afval te valoriseren. 

Microgrids, lokale opslag van energie en DC netten

De focus van ons onderzoek ligt op vijf domeinen: ontwikkeling van schaalbare hybride µGrids, integratie van HEB, hybride opslag & controletechnologieën, 
uitwerken van netkoppelingen & eilandconfiguraties en bouwen van pilootprojecten..