Psychologie

Psychologie is de wetenschappelijke studie over oorzaken en gevolgen van menselijk gedrag, en hoe die kennis toegepast kan worden in de psychologische hulpverlening en begeleiding van mensen in verschillende situaties, zoals thuis, op school of op het werk. Het begrip gedrag wordt ruim opgevat. Als psycholoog bestudeer je niet enkel direct waarneembaar gedrag (wat mensen doen), maar ook indirect waarneembaar gedrag (hoe men denkt en wat men voelt) en de biologische of neuropsychologische processen die aan de basis liggen van dat gedrag.

Een goede mensenkennis is voor psychologen mooi meegenomen, maar je persoonlijke ervaringen zijn vaak subjectief. Als wetenschappelijke discipline hecht psychologie net veel waarde aan de objectiviteit van de waarneming. Daarom leer je tijdens je opleiding ook hoe je wetenschappelijk onderzoek binnen de psychologie moet begrijpen, toepassen en zelf uitvoeren.

 

Naast interesse in menselijk gedrag en de wens om anderen te helpen, is het dus ook belangrijk dat je een kritische, wetenschappelijke en reflectieve houding tegenover psychologisch handelen leert aannemen. Daarom krijg je in de bacheloropleiding voornamelijk theoretische kennis over psychologie als wetenschap aangereikt en leer je de nodige vaardigheden om onderzoek te begrijpen en uit te voeren. In de masteropleiding bouw je vervolgens voort op die theoretische basis en doe je zo praktijk- en onderzoekservaring op.

Dit komt ook tot uiting in de manier waarop je les krijgt. De eerste twee bachelorjaren bestaan voornamelijk uit hoorcolleges, waar je les krijgt in grote groep. Naarmate de opleiding vordert, krijg je vaker les in kleinere groepen (bijvoorbeeld in werkcolleges of practica). Zo kan je vaardigheden oefenen, maar heb je ook meer interactie met medestudenten en lesgevers. Werken in kleine groepen impliceert ook samenwerkend leren, waar je elkaar vanuit verschillende invalshoeken aanvult.

Opbouw

De bacheloropleiding Psychologie bestaat uit 180 studiepunten, wat overeenkomt met 3 voltijdse jaren studeren. Nadien volgt een masteropleiding van 120 studiepunten of 2 voltijdse jaren studeren. Als voltijds student kan je de opleiding dus afwerken op 5 jaar tijd. Je volgt eerst twee gemeenschappelijke jaren Psychologie. Vanaf het derde jaar kies je voor één van de vier afstudeerrichtingen, die je verder zet in de masteropleiding. 

In de bachelorbrochure vind je onder andere een beschrijving van de vakken in je eerste bachelorjaar, een overzicht van de opbouw van het programma en een voorstelling van de afstudeerrichtingen en stagemogelijkheden.

   

Heb je reeds een bachelordiploma behaald, dan kom je mogelijk in aanmerking voor schakel- of voorbereidingsprogramma Psychologie. De vooropleidingen die toegang krijgen tot zo'n verkort traject kan je nakijken in de brochure voor schakel- & voorbereidingsprogramma's. De lengte van het schakel- of voorbereidingsprogramma hangt af van jouw vooropleiding. Een voltijds academiejaar komt overeen met 60 studiepunten. Nadien volgt een masteropleiding van 120 studiepunten of 2 voltijdse jaren studeren. Je kan deze trajecten dus op 3 à 4 voltijdse academiejaren afwerken.

Wanneer je start in een schakel- of voorbereidingsprogramma kies je onmiddellijk voor één van de afstudeerrichtingen.

Afstudeerrichtingen & Jobmogelijkheden

Er zijn 4 afstudeerrichtingen in de bacheloropleiding Psychologie. Drie van deze afstudeerrichtingen geven rechtstreekse toegang tot de bijhorende master, de afstudeerrichting Psychologie: Onderwijs bereidt voor op de Educatieve master Gedragswetenschappen, afstudeerrichting Psychologie.

   

Bedrijfspsychologie & Personeelsbeleid

In deze afstudeerrichting leer je principes, theorieën en onderzoek uit de psychologie toepassen in werksituaties. Twee kernvragen staan hierbij centraal: ‘Hoe kunnen we het welzijn en de tevredenheid van mensen op de werkvloer verbeteren?’ en ‘Hoe kunnen we prestaties van individuen, groepen en organisaties versterken?’ Daarnaast leer je inzichten uit de psychologie en economie combineren om het menselijk economisch gedrag beter te begrijpen en die kennis toe te passen in de dagelijkse praktijk van ondernemingen.

Neem via de studiekiezer een kijkje naar het programma van deze afstudeerrichting. Voor meer informatie over de inhoud, de werkvormen, het examen, het leermateriaal ... kan je bij elk vak doorklikken naar de studiefiche.

 

Benieuwd waar je als bedrijfspsycholoog terecht kan komen? Bekijk dan de poster met de tewerkstellingsmogelijkheden of klik op de tegels om de getuigenissen van alumni over de opleiding te beluisteren.

Antje Bracke – Zelfstandig HR consultant
Antje Bracke – Zelfstandig HR consultant
Julie Plusquin – Employment Branding Manager bij Jobat
Julie Plusquin – Employment Branding Manager bij Jobat
Liesbet Roose – Stafmedewerker Kwaliteit bij AgO
Liesbet Roose – Stafmedewerker Kwaliteit bij AgO

Lars Vandekerckhove – HR Consultant bij FOD Mobiliteit en Vervoer
Lars Vandekerckhove – HR Consultant bij FOD Mobiliteit en Vervoer
Jonas Sleeuwaert – Human Experience Management Consultant bij Accenture
Jonas Sleeuwaert – Human Experience Management Consultant bij Accenture
Els Snauwaert – Zelfstandig sportpsycholoog
Els Snauwaert – Zelfstandig sportpsycholoog

Theoretische & Experimentele psychologie

Deze afstudeerrichting is bij uitstek een onderzoeksgerichte opleiding. Je verwerft kennis met betrekking tot de werking en de neurale basis van cognitieve (taal, geheugen, aandacht, …) en emotionele processen. Daarnaast verwerf je ook een aantal belangrijke vaardigheden die fundamenteel zijn voor het plannen, opzetten en uitvoeren van experimenteel-psychologisch onderzoek.

Neem via de Studiekiezer een kijkje naar het programma van deze afstudeerrichting. Voor meer informatie over de inhoud, de werkvormen, het examen, het leermateriaal ... kan je bij elk vak doorklikken naar de studiefiche.

 

Benieuwd waar je als experimenteel psycholoog terecht kan komen? Bekijk dan de poster met de tewerkstellingsmogelijkheden of klik op de tegels om de getuigenissen van alumni over de opleiding te beluisteren.

Stijn De Rammelaere – Oprichter van Profacts
Stijn De Rammelaere – Oprichter van Profacts
Laure Dombrecht – PhD Researcher bij VUB & UGent
Laure Dombrecht – PhD Researcher bij VUB & UGent

Klinische Psychologie

In deze afstudeerrichting ga je dieper in op verschillende psychologische modellen en leer je meer over assessment- en interventiemethodes binnen deze modellen. Er is aandacht voor de eerstelijnszorg in de psychologie, maar ook voor het ontwikkelen van een verdiepend inzicht in de biologische basis van het gedrag en de implicaties hiervan voor psychopathologie.

Binnen de afstudeerrichting Klinische psychologie kan je kiezen tussen twee majors. Waar de major klinische psychologie inzet op een breed overzicht van de psychologische modellen en hun aanpak van psychopathologie benadrukt de major klinische neuropsychologie de biologische basis van gedrag en de aanpak van cognitieve en gedragsproblemen na aangeboren en verworven hersenbeschadiging.

Neem via de studiekiezer een kijkje naar het programma van deze afstudeerrichting. Voor meer informatie over de inhoud, de werkvormen, het examen, het leermateriaal ... kan je bij elk vak doorklikken naar de studiefiche.

 

Benieuwd waar je als klinisch psycholoog terecht komt? Bekijk dan de poster met tewerkstellingsmogelijkheden of klik op de tegels om de getuigenissen van alumni te bekijken.

Bavo Vroman – Medeoprichter & Psycholoog GameChangers
Bavo Vroman – Medeoprichter & Psycholoog GameChangers
Ben Engelen – Directeur CGG Waas & Dender
Ben Engelen – Directeur CGG Waas & Dender
Delphine Van Lierde – Kinderpsychologe CGG en in eigen praktijk
Delphine Van Lierde – Kinderpsychologe CGG en in eigen praktijk
Ferdy Marysse – Klinisch psycholoog KARUS
Ferdy Marysse – Klinisch psycholoog KARUS
Karlien De Schryver – Psycholoog oncologie & geriatrie (AZ St-Blasius)
Karlien De Schryver – Psycholoog oncologie & geriatrie (AZ St-Blasius)
Nathalie Coussens – Afdelingspsycholoog FPC Gent
Nathalie Coussens – Afdelingspsycholoog FPC Gent

Psychologie: Onderwijs

De afstudeerrichting psychologie: onderwijs bestaat uitsluitend in de bacheloropleiding Psychologie. Deze afstudeerrichting richt zich naar wie overtuigd is graag in het onderwijs of de bredere vormingssector te willen gaan werken. Je krijgt er een brede waaier van psychologische vakken die gerelateerd zijn aan de onderwijs- en vormingscontext en bereidt je voor op de Educatieve master Gedragswetenschappen
Neem via de studiekiezer een kijkje naar het programma van deze afstudeerrichting. Voor meer informatie over de inhoud, de werkvormen, het examen, het leermateriaal ... kan je bij elk vak doorklikken naar de studiefiche.

Studenten die reeds een bachelordiploma behaalden en interesse hebben in de Educatieve master Gedragswetenschappen kiezen voor één van de overige schakel- of voorbereidingsprogramma's Psychologie en volgen nadien de Educatieve master Gedragswetenschappen, afstudeerrichting Psychologie. Meer informatie over dit traject vind je helemaal achterin de brochure voor schakel- & voorbereidingsprogramma's.

Stage

Stage is een belangrijk onderdeel van elke afstudeerrichting.

Kies je voor Klinische psychologie? Dan loop je reeds in het derde jaar van je bacheloropleiding een observatiestage. Hier maak je kennis met het dagelijkse werk van een klinisch psycholoog. In het tweede jaar van je masteropleiding doe je een langere stage van minstens 100 dagen in een klinische setting naar keuze.

Als je zelfstandig wilt werken als klinisch psycholoog of orthopedagoog in de gezondheidszorg, moet je na het behalen van jouw masterdiploma een extra stagejaar volgen: de gesuperviseerde praktijk. Dit extra jaar staat volledig los van de stage in je masteropleiding.

Kies je voor de afstudeerrichtingen Bedrijfspsychologie & Personeelsbeleid of Theoretische & Experimentele psychologie? Dan zal je in het tweede jaar van je masteropleiding 24 voltijdse weken meedraaien in respectievelijk een bedrijf/organisatie of een onderzoeksinstituut.

Meer info over de stages vind je op deze webpagina. Als je klikt op de titel van het stage-onderdeel krijg je de studiefiche te zien met o.a de uitleg, de inhoud en de beoogde eindcompetenties van de stage. Om te weten welke stage-onderdelen in jouw opleidingstraject zitten, kan je de studiekiezer raadplegen.

Vragen

Heb je nog een vraag?

Contacteer ons via psychologie.pp@ugent.be of bel 09 264 64 50 (bereikbaar op woensdag en vrijdag van 9-12u en 13-16u).