Nieuwe Media en Maatschappij

Inhoud

De digitalisering van media en communicatie plaatst zowel de gebruiker, het bedrijf als de samenleving voor grote uitdagingen. Daarnaast heeft het ook verregaande gevolgen voor onze informatiesamenleving en innovatie-economie.

De wervelwind aan technologische evoluties verandert ook de gebruiker aan een bijzonder hoog tempo. Niet alleen in zijn mediaconsumptiepatronen, maar ook in zijn attitudes, vaardigheden, verwachtingen, ervaringen en bestedingspatronen. In combinatie met de toegenomen concurrentie van nieuwe (vaak internationale) spelers, komen de traditionele bedrijfsmodellen op losse schroeven te staan.

Hierdoor staan innovatie en een focus op de gebruikers meer dan ooit centraal in de zoektocht naar nieuwe modellen van waardecreatie en bedrijfsvoering in een digitale economie. Die economie is ook onlosmakelijk verbonden met de maatschappelijke shift naar een kennissamenleving. Bedrijfseconomische inzichten worden daarom gekoppeld aan politiek-economische inzichten in deze verschuivingen op verschillende niveaus en bij verschillende stakeholders.

De masteropleiding Nieuwe Media en Maatschappij streeft er naar om sociale wetenschappers af te leveren die klaar zijn om deze uitdagingen aan te gaan. Zij krijgen voeling met die snel veranderende "˜homo digitalis" en met een voldoende brede bedrijfseconomische en maatschappelijke bagage.

Die inzichten zullen ze op een relevante manier kunnen vertalen naar innovatiemanagement, bedrijfsmodellen en beleidsmakers. De afstudeerrichting werkt hiervoor nauw samen met de onderzoeksgroep Media, Innovatie en Communicatietechnologieën (imec-mict-UGent).
De Masteropleiding stoelt daarvoor op vier basisvakken en een heel nauwe samenwerking met het werkveld.

Verplichte opleidingsonderdelen

Deze afstudeerrichting focust op de rol van nieuwe mediatechnologie en -innovatie in de maatschappij. De onderliggende filosofie & nieuwe media is meer dan technologieën weerspiegelt zich in de opbouw van de richting en de keuze voor de individuele opleidingsonderdelen. Het aanbod van vier opleidingsonderdelen die technologie elk vanuit een eigen theoretische manier benaderen brengt multiperspectivisme in de praktijk met een focus op burger/gebruiker, industrie, beleid en maatschappij.

Hierbij focust de afstudeerrichting op volgende opleidingsonderdelen:

  • New media studies: studenten krijgen een kritisch kijk op de rol van nieuwe media in onze samenleving vanuit een maatschappelijk en politiek-economisch perspectief, met specifieke aandacht voor de maatschappelijke veranderingen als gevolg van de digitale revolutie.
  • Businessmodellen voor digitale media: dit opleidingsonderdeel focust op de economische machtsverhoudingen binnen de media- en technologiesector. Hierbij worden studenten vertrouwd gemaakt met basisconcepten rond waardecreatie en bedrijfsmodellen, en gaan we sector per sector in op de uitdagingen en evoluties.
  • Technologie- en innovatiebeleid: studenten worden vertrouwd gemaakt met het spanningsveld tussen nieuwe technologie en het beleidsniveau.

De nauwe samenwerking met het werkveld uit zich onder meer in het opleidingsonderdeel Innovatie-onderzoek: Challenges. Studenten denken na over gebruikerservaring, productinnovatie en design aan de hand van real-life opdrachten in samenwerking met bedrijfspartners.

Keuzevakken en stage

Naast de verplichte vakken, kunnen studenten zich verder specialiseren door te kiezen voor richting specifieke keuzevakken. De student kan eventueel ook een internationaal traject of een stage volgen. Dit kan zowel een onderzoeksstage zijn als een stage binnen de mediasector.

Arbeidsmarkt

Onze Masters Nieuwe Media en Maatschappij vinden regelmatig een job als social media coördinator, consultant, UX expert, projectleider innovatie, community manager, (wetenschappelijk) onderzoeker, product designer, e-marketing coördinator, trendwatcher, digital content editor, redacteur, journalist of data-analist. Sommigen hebben de kriebel zelfs zo hard te pakken dat ze hun eigen bedrijfje uit de grond stampen.Meer informatie over deze afstudeerrichting