Herinschrijven en GIT (Geïndividualiseerd Traject)

Hoe herinschrijven en het curriculum bewerken?

Herinschrijven

Je kan je pas een dag ná de puntenbekendmaking herinschrijven voor het nieuwe academiejaar via Oasis.

Als je nog examens moet afleggen tijdens de tweedekansexamenperiode, dan kan je pas herinschrijven de dag na de puntenbekendmaking van die examenperiode.

Vanaf 1 oktober is een herinschrijving laattijdig en moet je hiervoor de curriculumcommissie - via je facultaire studentenadministratie - om toelating vragen.

De deadline voor laattijdige (her)inschrijving is 28 februari.

Curriculum

Na je herinschrijving kan je een curriculumvoorstel indienen in Oasis.

De deadline hiervoor is 15 oktober.


Raadpleeg het instructiefilmpje hieronder voor een stap-voor-stap uitleg over herinschrijven en je curriculum vastleggen. Meer info vind je hier terug.

Wat is een GIT?

Een geïndividualiseerd traject (GIT) is elk traject dat afwijkt van een standaard studietraject (modeltraject). Met een GIT kan je vakken uit verschillende jaren combineren of, omgekeerd, je vakkenpakket van één jaar spreiden over verschillende jaren.

Als je niet goed aan de GIT-regels uitkan, volg dan onderstaande online GIT-begeleiding!

Let op: studenten in een bachelorprogramma komen pas in aanmerking voor een GIT als ze voor minstens 30 studiepunten van het 1ste jaar Bachelor geslaagd zijn! Heb je hierdoor slechts één of twee vakken in het eerste semester, volg dan onderstaande GIT-begeleiding voor studenten 1ste bachelor.

 

BELANGRIJK: Raadpleeg de procedure, regels een voorwaarden voor GIT!

GIT-begeleiding voor studenten 1ste bachelor

Eerstebachelorstudenten die voor de eerste keer een (combi-)GIT aanvragen zijn verplicht om een stappenplan te volgen. Dit stappenplan staat uitgewerkt in powerpointpresentaties, die te raadplegen zijn via de Inhoudsmodule ‘GIT-begeleiding’ op de facultaire Uforasite onder Studiebegeleiding. Met vragen hierover kan je terecht bij de studiebegeleiding!

GIT-begeleiding voor hogerejaarsstudenten

Voor hogerejaarsstudenten is er een GIT-begeleiding voorzien in de vorm van een powerpointpresentatie, die te raadplegen is via de Inhoudsmodule ‘GIT-begeleiding’ op de facultaire Uforasite onder Trajectbegeleiding. Deze helpt bij het samenstellen van je GIT in Oasis.

Wie na het raadplegen van de powerpointpresentatie nog verdere vragen heeft, kan mailen naar om een afspraak maken bij de trajectbegeleider voor bijkomend advies.

Deze online kalender is enkel actief in september en oktober. Voor een afspraak buiten deze periode mail je rechtstreeks naar de trajectbegeleider ().