Herinschrijven en GIT (Geïndividualiseerd Traject)

Hoe herinschrijven en het curriculum bewerken?

Herinschrijven

Je kan elektronisch herinschrijven via Oasis een dag na de puntenbekendmaking. De gedetailleerde Oasis-handleiding kan je hier raadplegen. 

Als je nog examens moet afleggen tijdens de tweedekansexamenperiode, dan kan je pas herinschrijven de dag na de puntenbekendmaking van die examenperiode.

Vanaf 1 oktober is een herinschrijving laattijdig en dien je aan het eind van de inschrijvingsaanvraag jouw laattijdigheid te motiveren. De curriculumcommissie behandelt deze aanvraag.

De deadline voor laattijdige (her)inschrijving is 28 februari.

Vanaf 15 november kunnen geen eerstesemestervakken meer opgenomen worden.

Meer info over laattijdig inschrijven vind je hier terug.

Curriculum

Na je herinschrijving kan je een curriculumvoorstel indienen in Oasis.

De deadline hiervoor is 15 oktober.


Raadpleeg de werkwijze en een instructiefilmpje over het herinschrijven en je curriculum vastleggen op deze pagina.  

Wat is een GIT?

Een geïndividualiseerd traject (GIT) is elk traject dat afwijkt van een standaard studietraject (modeltraject). Met een GIT kan je vakken uit verschillende jaren combineren of je vakkenpakket van één jaar spreiden over verschillende jaren. Hier zijn een aantal regels en voorwaarden aan verbonden die je kan nalezen in het facultair GIT-reglement. 

Als je niet goed aan de GIT-regels uitkan, volg dan onderstaande online GIT-begeleiding!

BELANGRIJK: Raadpleeg de procedure, regels een voorwaarden voor GIT!

GIT-begeleiding voor studenten 1e bachelor

Eerstebachelorstudenten die voor de eerste keer een (combi-)GIT aanvragen zijn verplicht om een stappenplan te volgen. Dit stappenplan staat uitgewerkt in powerpointpresentaties, die te raadplegen zijn via de inhoudsmodule ‘GIT-begeleiding’ op de facultaire Uforasite onder Studiebegeleiding. Met vragen hierover kan je terecht bij de studiebegeleiding!

GIT-begeleiding voor hogerejaarsstudenten

Voor hogerejaarsstudenten is er GIT-begeleiding voorzien in de vorm van een powerpointpresentatie, die te raadplegen is via de inhoudsmodule ‘GIT-begeleiding’ op de facultaire Uforasite onder Trajectbegeleiding

Heb je na het raadplegen van de powerpointpresentatie nog verdere vragen mail dan naar of maak een afspraak bij de trajectbegeleider voor bijkomend advies.

Zijn er programmahervormingen?

Ga na welke overgangsmaatregelen voor jou van toepassing zijn naar aanleiding van de programmahervorming en welke invloed deze hebben op jouw studietraject.

Beroep tegen beslissing curriculumcommissie

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing van de curriculumcommissie over de samenstelling van je curriculum, kan je hiertegen beroep aantekenen, zoals beschreven in artikel 30 van het onderwijs- en examenreglement.

  • Je kan in beroep gaan tegen de beslissing tot zeven kalenderdagen na de dag waarop de beslissing ter kennis van de student werd gebracht (indien de zevende dag een feestdag, een zaterdag of zondag is, loopt de termijn tot en met de eerstvolgende werkdag waarop de postdiensten open zijn).
  • Het Facultair Beroepsorgaan is de beroepscommissie voor het curriculum, bestaande uit voorzitter prof. dr. Herwig Reynaert, prof. dr. Mieke Van Houtte en prof. dr. Liselot Hudders.
  • Aangetekende brief en tegelijk een versie per e-mail naar fsa.psw@ugent.be.
  • De beslissing van het beroep krijg je binnen een termijn van twintig kalenderdagen, die ingaat op de dag na die waarop het beroep werd ingesteld. 
  • Lees de volledige tekst in het onderwijs- en examenreglement (artikel 30, § 6).