Informatiemomenten op uitwisseling

Tijdens verschillende belangrijke infomomenten word je als uitgaande uitwisselingsstudent voor het komende academiejaar geïnformeerd en door de aanvraagprocedure geloodst. Jouw aanwezigheid is steeds noodzakelijk.

Algemene opmerking - CORONA: onderstaande plannen kunnen wijzigen.

Aula Campus Welcome Abroad Fair 

Welcome Abroad Fair - najaar 2020: gaat niet door. Als alternatief werkt de UGent samen met ESN voor een mogelijk online event met chatsessies tussen internationale studenten, oud uitwisselingsstudenten en kandidaat uitwisselingsstudenten. 

Algemeen facultair infomoment - ONLINE 12/11/2020 (jaarlijks in oktober/november)

presentaties zijn nadien beschikbaar op Ufora 

De faculteit organiseert een infoavond voor alle studenten die geïnteresseerd zijn in een internationale ervaring tijdens hun studies. De nadruk ligt op buitenlandse studies maar ook internationale stages en onderzoeksverblijven komen aan bod.

Op 12/11/2020 om 19.00  organiseerde de FCI een online facultaire infosessie voor alle studenten die geïnteresseerd zijn om tijdens academiejaar 2021-2022 op uitwisseling of buitenlandse stage te gaan. De verschillende mogelijkheden, beurzen en bestemmingen worden uitgelegd en de aanvraagprocedures overlopen. De presentaties gaan door in het Nederlands

Inschrijven voor de infosessie op 12/11/20  Link voor de meeting volgt

Na de facultaire infosessie kan je ook terecht bij de FCI van de opleiding (Q/A-sessie) 

Infosessie per opleiding (nov-dec)

Q/A met FCI per opleiding in 2020 

COM - online via MS teams op 24 november 2020 om 16u. 
SOCIO - online op 8 december 2020 om 17u30.
POL T- online via Bongo of MS teams op 23 november 2020 om 16u.

inschrijven voor algemene infosessie en Q/A via eventmanager 'inschrijven voor algemene infosessie'. 

Alle studenten ingeschreven voor facultaire infosessie 12/11 ontvangen link voor de infosessie per opleiding

Andere infomomenten TBC 

  • ??/12/2020 TBC- Engelse infosessie Going Abroad - inschrijven
  • ??/12/2020 Q/A voor kandidaten uitwisseling 2021-22 - PC Knooppunt Paddenhoek 3 - inschrijven voor ??/12/2020
  • Q/A bestemmingen buiten EU - (onder voorbehoud februari 2021 TBC)
  • Q/A stage in buitenland - (onder voorbehoud - tijdens infosessies stages in de opleiding voorjaar 2021)

Kandidaatstelling voor uitwisseling voor studie

Na het informatiemoment vanaf half november kun je je kandidatuur stellen via oasis.
Deadlines kandidaatstelling
Opgelet voor sommige bestemmingen gelden andere deadlines (infosessie en handleiding 1 op UFORA KX00003 Welcome Abroad)

Tweede facultair infomoment voorjaar (24 maart 2021) 

Wat? Uitleg verdere stappen en procedures voor je programmavoorstel. Aanwezigheid is noodzakelijk.

Wanneer? Deze infosessie gaat door via MS Teams op 24 maart 2021 om 19u.

De infosessie wordt niet opgenomen maar de presentatie is nadien terug te vinden op UFORA.

Meer richtlijnen kan je vinden op UFORA welcome Abroad en in Stappenplan PSW

Informatie voor uitgaande uitwisselingsstudenten door UGent

De Afdeling Internationale Betrekkingen geeft informatie rond de algemene procedures via regelmatige mailings aan alle studenten die het komende academiejaar op uitwisseling vertrekken.