Informatiemomenten op uitwisseling

Alle uitgaande studenten voor het komende academiejaar worden geïnformeerd en door de aanvraagprocedure geloodst tijdens verschillende belangrijke infomomenten. Aanwezigheid is steeds noodzakelijk.

Algemene opmerking - CORONA: onderstaande plannen kunnen wijzigen.

Aula Campus Welcome Abroad Fair 

Welcome Abroad Fair TBC november 2020 telkens van 11.30-14.30 in ontmoetingsruimte Universiteit 8

Algemeen facultair infomoment - 12/11/2020 (jaarlijks in oktober/november)

presentaties zijn nadien beschikbaar op Ufora 

De faculteit organiseert een infoavond voor alle studenten die geïnteresseerd zijn in een internationale ervaring tijdens hun studies. De nadruk ligt op buitenlandse studies maar ook internationale stages en onderzoeksverblijven komen aan bod.

Het infomoment gaat jaarlijks door in oktober/november. De presentatie van het infomoment is nadien terug te vinden op Ufora.

Op 12/11/2020 om 19.00  NBIII Campus Aula Universiteitstraat 4 organiseert de FCI een facultaire infosessie voor alle studenten die geïnteresseerd zijn om tijdens academiejaar 2021-2022 op uitwisseling of buitenlandse stage te gaan. De verschillende mogelijkheden, beurzen en bestemmingen zullen worden uitgelegd en de aanvraagprocedures overlopen. De presentaties gaan door in het Nederlands

Inschrijven voor de infosessie op 12/11/20 

Na de facultaire infosessie kan je ook terecht bij de FCI van de opleiding (Q/A-sessie) 

Infosessie per opleiding (nov-dec)

Q/A met FCI per opleiding in 2020 

COM TBC
SOCIO TBC
POL TBC

Andere infomomenten TBC 

  • 13/12/2019 17.30-18.00- Engelse infosessie Going Abroad - PC Knooppunt Paddenhoek 3 - inschrijven
  • 13/12/2019 18.00 Q/A voor kandidaten uitwisseling 2020-21 - PC Knooppunt Paddenhoek 3 - inschrijven voor 11/12/2019
  • Q/A bestemmingen buiten EU - (onder voorbehoud februari 2021 TBC)
  • Q/A stage in buitenland - (onder voorbehoud - tijdens infosessies stages in de opleiding voorjaar 2021)

Kandidaatstelling voor uitwisseling voor studie

Na het informatiemoment vanaf half november kun je je kandidatuur stellen via oasis. Graag ten laatste op xx/2/2021 16u. Opgelet voor sommige bestemmingen gelden andere deadlines (infosessie en handleiding 1 op UFORA KX00003 Welcome Abroad)

Tweede facultair infomoment voorjaar (xx maart 2021) 

Wat?
Uitleg verdere stappen en procedures voor je programmavoorstel. Aanwezigheid is noodzakelijk.

Wanneer? Deze infosessie kan niet doorgaan - alle richtlijnen kan men vinden op UFORA welcome Abroad en in Stappenplan PSW

Informatie voor uitgaande uitwisselingsstudenten door UGent

De Afdeling Internationale Betrekkingen geeft informatie rond de algemene procedures via mailing in juli aan alle studenten die het komende academiejaar op uitwisseling vertrekken.