Wie mag op uitwisseling?

Wie mag niet?

Je mag niet op uitwisseling tijdens

 • het schakelprogramma of voorbereidingsprogramma
 • Manama Conflict en Ontwikkeling (uitzondering mogelijk, contacteer FCI)

Wie mag wel?

Per opleiding vind je hier een overzicht van wie wanneer mag gaan (meerdere mobiliteiten zijn mogelijk):

Studenten Politieke Wetenschappen

 • 3de Bachelor afstudeerrichting Nationale Politiek
  Uitwisseling mogelijk énkel in het 2e semester (omwille van je stage in het 1e semester)
 • 3de Bachelor afstudeerrichting Internationale Politiek
  Uitwisseling mogelijk voor een volledig jaar of één semester (1e of 2e).
 • Master Politieke Wetenschappen
  Uitwisseling mogelijk in 1e of 2e semester
 • Master EU-Studies
  Uitwisseling mogelijk in 2e semester

Studenten Communicatiewetenschappen

 • 3de bachelor Uitwisseling mogelijk voor een volledig jaar of één semester (1e of 2e)
 • Master Uitwisseling mogelijk in 2e semester als je niet kiest voor de stage

Studenten Sociologie

Uitwisseling mogelijk in tijdens 3de bachelor en/of master in 1e of 2e semester

Uitzonderingen zoals Git

 • Nieuwe UGent studenten (master na bachelor aan andere universiteit) nemen best contact op met de FCI.
 • GIT (uitwisseling mogelijk mits toestemming trajectbegeleider en  FCI) - zie richtlijnen rond GIT en uitwisseling op minerva uitgaande uitwisseling PS KX00023 - Bespreek altijd eerst met de trajectbegeleiding zodat je buitenlandverblijf zo goed mogelijk ingepast wordt in je curriculum.

 

 

Selectiecriteria uitwisselingen

 1. beschikbare plaatsen
 2. motivatie, talenkennis, voorstel vakken
 3. graden/punten
 4. voorrang master op bachelor

Evaluatie door departementale coördinator 

Andere buitenlandse verblijven

zoals stage, onderzoeksverblijf, ...