Toelatingsvoorwaarden? Wie mag op uitwisseling en in welke periode?

Richtlijnen en reglementen rond uitwisseling

Wie mag wel op uitwisseling voor studie?

Wijzigingen mogelijk*

Per opleiding vind je hieronder een overzicht van wie wanneer op uitwisseling mag gaan (meerdere mobiliteiten zijn mogelijk):

Studenten Politieke Wetenschappen

 • 3de Bachelor afstudeerrichting Nationale Politiek
  Uitwisseling mogelijk énkel in het 2e semester (omwille van je stage in het 1e semester)
 • 3de Bachelor afstudeerrichting Internationale Politiek
  Uitwisseling mogelijk voor een volledig jaar of één semester (1e of 2e).
 • Master Politieke Wetenschappen
  Uitwisseling mogelijk in 1e of 2e semester (ook internationale stage)
 • Master EU-Studies
  Uitwisseling mogelijk enkel in 2e semester (ook internationale stage)

Studenten Communicatiewetenschappen

 • 3de bachelor Communicatiewetenschappen
  Uitwisseling mogelijk voor een volledig jaar of één semester (1e of 2e)
 • Master Communicatiewetenschappen
  Uitwisseling mogelijk enkel in 2e semester als je niet kiest voor de stage

Studenten Sociologie

 • 3de bachelor Sociologie
  Uitwisseling mogelijk enkel tijdens 1e semester (behalve voor sommige bestemmingen in Duitsland waar uitwisseling in sem. 2 wordt toegestaan)
 • Master Sociologie (Nederlands traject)
  Uitwisseling mogelijk tijdens 1e semester of 2e semester

Studenten Master Global Studies

 • Mobiliteit is geïntegreerd in de 2-jarige master

 

*Na programmahervormingen kan de opleiding in de loop van het jaar hierover nog anders beslissen.

Uitzonderingen zoals Git of nieuwe studenten

 • Nieuwe UGent studenten (master na bachelor aan andere universiteit) nemen best contact op met de FCI.
 • Als GIT-student is uitwisseling mogelijk mits toestemming trajectbegeleider en  FCI 
  • zie richtlijnen rond GIT en uitwisseling op UFORA Welcome Abroad PS KX00003
  • Bespreek altijd eerst met de trajectbegeleiding zodat je buitenlandverblijf zo goed mogelijk ingepast wordt in je curriculum.

 

 

Wie mag niet op uitwisseling voor studie?

Je mag niet op uitwisseling (mobiliteit voor studie) tijdens

 • het schakelprogramma of voorbereidingsprogramma (maar je kan je kandidaat stellen tijdens je schakeljaar om op uitwisseling te gaan tijdens je Masterstudie)
 • Master Conflict and Development: 
  • geen uitwisseling voor studie is mogelijk tijdens MA CD tenzij opname van keuzevak via Blended intensive programme
  • wel onderzoeksverblijven in het kader van het vak 'Onderzoekspraktijk en veldwerk' en masterproef meestal in sem 2.
   Meer informatie is te lezen op de UFORA infosite van de opleiding.
 • Master Sociology: in de Engelstalige Ma Sociology is geen uitwisseling voor studie voorzien maar een (internationale) stage is wel mogelijk.
 • Educatieve Master (uitzondering korte verblijven ikv keuzevakken met blended intensive programmes) 

Selectiecriteria uitwisselingen binnen EU

 1. beschikbare plaatsen
 2. motivatie, talenkennis, voorstel vakken
 3. graden/punten
 4. voorrang master op bachelor

Evaluatie door departementale coördinator 

Andere buitenlandse verblijven