Wie mag op uitwisseling?

Wie mag niet?

Je mag niet op uitwisseling (mobilteit voor studie) tijdens

 • het schakelprogramma of voorbereidingsprogramma
 • Manama / Manaba Conflict en Ontwikkeling: geen uitwisseling voor studie maar onderzoeksverblijven in het kader van het vak 'Onderzoekspraktijk en veldwerk' en masterproef meestal in sem 2 zijn mogelijk.
 • Ma Sociology (2019-2020): in de Engelstalige Ma Socioloy is geen uitwisseling voor studie maar mogelijkheid voor een (internationale) stage.

Wie mag wel?

Per opleiding vind je hier een overzicht van wie wanneer mag gaan (meerdere mobiliteiten zijn mogelijk):

Studenten Politieke Wetenschappen

 • 3de Bachelor afstudeerrichting Nationale Politiek
  Uitwisseling mogelijk énkel in het 2e semester (omwille van je stage in het 1e semester)
 • 3de Bachelor afstudeerrichting Internationale Politiek
  Uitwisseling mogelijk voor een volledig jaar of één semester (1e of 2e).
 • Master Politieke Wetenschappen
  Uitwisseling mogelijk in 1e of 2e semester
 • Master EU-Studies
  Uitwisseling mogelijk in 2e semester

Studenten Communicatiewetenschappen

 • 3de bachelor Uitwisseling mogelijk voor een volledig jaar of één semester (1e of 2e)
 • Master Uitwisseling mogelijk in 2e semester als je niet kiest voor de stage

Studenten Sociologie

Uitwisseling mogelijk tijdens 3de bachelor (sem 1) en/of master in 1e of 2e semester

Uitzonderingen zoals Git

 • Nieuwe UGent studenten (master na bachelor aan andere universiteit) nemen best contact op met de FCI.
 • GIT (uitwisseling mogelijk mits toestemming trajectbegeleider en  FCI) - zie richtlijnen rond GIT en uitwisseling op minerva uitgaande uitwisseling PS KX00023 - Bespreek altijd eerst met de trajectbegeleiding zodat je buitenlandverblijf zo goed mogelijk ingepast wordt in je curriculum.

 

 

Selectiecriteria uitwisselingen

 1. beschikbare plaatsen
 2. motivatie, talenkennis, voorstel vakken
 3. graden/punten
 4. voorrang master op bachelor

Evaluatie door departementale coördinator 

Andere buitenlandse verblijven

zoals stage, onderzoeksverblijf, ...