Naar het buitenland voor stage

Algemeen

Buitenlandse verblijven in kader van je opleiding moet je altijd registreren in oasis (uitwisselingsaanvraag).

Uitwisselingsprogramma's en Beurzen

Buitenlandse stages - procedure binnen de faculteit

Stageplaatsen in overleg met stagebegeleider per opleiding

  • Zelf stageplaatsen aanbrengen of bekijk stageplaatsen vorige jaren in star of bekijk opportuniteiten in sharepoint (filter op internship)
  • zie Ufora vak stage per opleiding en STAR  (registratiesysteem stages)

Vrijwillige stages voor studenten PSW

Verblijf in het buitenland voor onderzoek