Naar het buitenland voor stage

Algemeen

Buitenlandse verblijven in kader van je opleiding moet je altijd registreren in oasis (uitwisselingsaanvraag), deze verblijven worden gekoppeld aan een vak (via curriculumonderdeelrealisatie)

Online uitwisseling

Door de crisis en de reisbeperking wordt uitzonderlijk online uitwisseling voor stage/onderzoek toegestaan. Hiervoor wordt de reeds afgekeurde uitwisselingsaanvraag weer goedgekeurd en je uitwisseling via curriculumonderdeelrealisatie gekoppeld aan het stage- of onderzoeksvak. Contacteer rio.psw@ugent.be en je promotor.

Uitwisselingsprogramma's en Beurzen

Buitenlandse stages - procedure binnen de faculteit

 • Verplichte registratie buitenlandse verblijven in oasis uitwisselingsverblijf
 • Link nadien je buitenlands verblijf aan een vak via het document curriculumonderdeelrealisatie (zie ook richtlijnen)
    • buitenlands verblijf gedeeltelijk  koppelen aan een opleidingsonderdeel voor een beperkt aantal studiepunten (vb. masterproef, veldwerk, stage). Door deze koppeling zal je buitenlands verblijf worden vermeld op je diplomasupplement. Gelieve hiervoor het document curriculumonderdeelrealisatie te laten invullen en ondertekenen door de lesgever/promotor. Het ingevulde en getekende document bezorg je aan de FSA en laad je als PDF-bestand op in oasis/uitwisselingsaanvraag/documenten/andere 

 • Kandidaatstelling beurzen stage binnen EU - Erasmus traineeship -
  • info op de facultaire informatiemomenten
  • aanvraag in oasis - richtlijnen aanvraag in handleiding 1 op UFORA Welcome Abroad
  • deadlines beurs Erasmus traineeship: eind februari - vertrek in sem 1 ; mei - vertrek in sem 2
  • uiterlijk 6 weken voor vertrek: document learning agreement for traineeship (invullen en tekenen door student en stagebegeleider) – meer richtlijnen in UGent stappenplan Erasmus http://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland/erasmusstage.htm
 • Kandidaatstelling beurzen voor stage buiten EU
  • info op de facultaire informatiemomenten
  • aanvraag in oasis - richtlijnen aanvraag in handleiding 1 op UFORA Welcome Abroad
  • deadlines: eind februari - (tweede oproep met beperkt aantal beurzen in oktober)
 • vrijwillige stage info psw - vrijwillige stage algemene informatie UGent
 • Alle richtlijnen voor studenten in het document "stage of onderzoeksverblijf buitenland info voor studenten psw" - handleiding 5 op UFORA Welcome Abroad 

Stageplaatsen in overleg met stagebegeleider per opleiding

 • Zelf stageplaatsen aanbrengen of bekijk stageplaatsen vorige jaren in star of bekijk opportuniteiten in Sharepoint (filter op internship)
 • zie Ufora vak stage per opleiding en STAR  (registratiesysteem stages)

Vrijwillige stages voor studenten PSW

Verblijf in het buitenland voor onderzoek

Stage na afstuderen met beurzen