Naar het buitenland voor stage

Reisadvies UGent 

Ugent beleid naar het buitenland voor studie

Algemeen en contactpersonen

Buitenlandse verblijven in kader van je opleiding moet je altijd registreren in oasis (uitwisselingsaanvraag), deze verblijven worden gekoppeld aan een vak (via curriculumonderdeelrealisatie).

Meer info over stages kan je vinden op

 • UFORA vak stage van de betrokken opleiding
 • stage reglement 

Inhoudelijke vragen kan je stellen aan de stageverantwoordelijken per afstudeerrichting

 • Master Communicatiewetenschappen
  http://www.ugent.be/ps/communicatiewetenschappen/nl/onderwijs/masteropleiding/stages
  Studenten die een buitenlandse stage wensen te volgen moeten een afspraak maken met de stageverantwoordelijke  Karin.Raeymaeckers@UGent.be
 • Master EU Studies https://www.ugent.be/ps/politiekewetenschappen/nl/onderwijs/master-eu-studies/stage-eustudies
 • Master Internationale Politiek Contactpersoon: Tim Haesebrouck - tim.haesebrouck@ugent.be
 • Master Sociology (EN)
  Contact: internship.socio@ugent.be

Opmerkingen:

 • Geen mogelijkheid om (vrijwillige) stage op te nemen in de opleiding Master Conflict and Development.

Registratie van buitenlandse stages in kader van je opleiding

 1. in oasis (uitwisselingsaanvraag) - verplichte registratie buitenlandse verblijven in oasis uiterlijk 2 maand voor vertrek of vroeger bij beursaanvraag
 2. Link nadien je buitenlands verblijf aan een vak via het document curriculumonderdeelrealisatie (zie ook richtlijnen)
    • buitenlands verblijf koppelen aan een opleidingsonderdeel voor een beperkt aantal studiepunten (vb. masterproef, veldwerk, stage). Door deze koppeling zal je buitenlands verblijf worden vermeld op je diplomasupplement.

    • Gelieve hiervoor het document curriculumonderdeelrealisatie te laten invullen en ondertekenen door de lesgever/promotor. Het ingevulde en getekende document bezorg je aan de FSA en laad je als PDF-bestand op in oasis/uitwisselingsaanvraag/documenten/andere 

Meer richtlijnen kan je vinden in het document "stage of onderzoeksverblijf buitenland info voor studenten psw" - handleiding  op UFORA Welcome Abroad 

Uitwisselingsprogramma's en Beurzen

 • Informatie op de International Days - Study Abroad en informatiemomenten faculteit (presentaties beschikbaar op UFORA Welcome Abroad)
 • Overzicht Buitenlandse stages,  beurzen binnen en buiten EU, Vlir beurzen, ... (aanvragen beurzen zie onder)
 • Stage in Franstalig België voor min. 2 maanden - beurs mogelijk via Erasmus Belgica
 • Specifieke programma's zoals beurs voor stage in The Washington Center (deadline begin maart)
 • OPGELET: je kan enkel een beurs aanvragen indien de stage is gelinkt aan je studies dus niet voor een vrijwillige stage

Beursaanvragen binnen en buiten EU

 1. Kandidaatstelling beurzen stage binnen EU - Erasmus traineeship -
  • info op de facultaire informatiemomenten
  • aanvraag in oasis - richtlijnen aanvraag in handleiding 1 op UFORA Welcome Abroad
  • deadlines beurs Erasmus traineeship: eind februari - vertrek in sem 1 ; najaar en uiterlijk 20/11 - vertrek in sem 2
  • uiterlijk 6 weken voor vertrek: document learning agreement for traineeship (invullen en tekenen door student en stagebegeleider) – meer richtlijnen in UGent stappenplan Erasmus http://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland/erasmusstage.htm
 2. Kandidaatstelling beurzen voor stage buiten EU
 • info op de facultaire informatiemomenten
 • aanvraag in oasis - richtlijnen aanvraag in handleiding uitwisselingsaanvraag in UFORA Welcome Abroad
 • aanvragen beurzen
  • meestal jaar voordien – deadlines begin maart
  • tijdens jaar van uitwisseling: een tweede oproep voor verbljiven in 2e semester bij het begin van het academiejaar met deadline 20/11 

Stageplaatsen in overleg met stagebegeleider per opleiding

 • Zelf stageplaatsen aanbrengen of bekijk stageplaatsen vorige jaren in star of bekijk opportuniteiten in Sharepoint (filter op internship)
 • zie Ufora vak stage per opleiding en STAR  (registratiesysteem stages)

Richtlijnen tijdens en na je verblijf

Volg de richtlijnen zoals vermeld in het stappenplan van je specifiek beurzenprogramma.

We raden aan om na je verblijf een attest van verblijf op te laden in OASIS/uitwisselingsaanvraag/documenten wanneer je in het buitenland verblijft zonder beurs.

Meer richtlijnen verblijf zonder beurs

Verblijf in het buitenland voor onderzoek

Stage in het buitenland na afstuderen met beurzen

Meerdere korte verblijven in dezelfde stageplaats

Online uitwisseling

Bij crisis of een reisbeperking naar bepaalde risicobestemmingen wordt uitzonderlijk online uitwisseling voor stage/onderzoek toegestaan. Contacteer rio.psw@ugent.be en je promotor.