Naar het buitenland voor stage

Algemeen

Buitenlandse verblijven in kader van je opleiding moet je altijd registreren in oasis (uitwisselingsaanvraag), deze verblijven worden gekoppeld aan een vak (via curriculumonderdeelrealisatie)

Uitwisselingsprogramma's en Beurzen

Buitenlandse stages - procedure binnen de faculteit

 • Verplichte registratie buitenlandse verblijven in oasis uitwisselingsverblijf
 • Link nadien je buitenlands verblijf aan een vak via het document curriculumonderdeelrealisatie (zie ook richtlijnen)
    • buitenlands verblijf gedeeltelijk  koppelen aan een opleidingsonderdeel voor een beperkt aantal studiepunten (vb. masterproef, veldwerk, stage). Door deze koppeling zal je buitenlands verblijf worden vermeld op je diplomasupplement. Gelieve hiervoor het document curriculumonderdeelrealisatie te laten invullen en ondertekenen door de lesgever/promotor. Het ingevulde en getekende document bezorg je aan de FSA en laad je als PDF-bestand op in oasis/uitwisselingsaanvraag/documenten/andere 

 • Kandidaatstelling beurzen - Erasmus traineeship - stage binnen EU
  • info op de facultaire informatiemomenten
  • aanvraag in oasis - richtlijnen aanvraag in handleiding 1 op UFORA Welcome Abroad
  • deadlines: eind februari - vertrek in sem 1 ; mei - vertrek in sem 2
 • Kandidaatstelling beurzen voor stage buiten EU
  • info op de facultaire informatiemomenten
  • aanvraag in oasis - richtlijnen aanvraag in handleiding 1 op UFORA Welcome Abroad
  • deadlines: eind februari - (tweede oproep met beperkt aantal beurzen in oktober)
 • vrijwillige stage info psw - vrijwillige stage algemene informatie UGent
 • Alle richtlijnen voor studenten in het document "stage of onderzoeksverblijf buitenland info voor studenten psw" - document op UFORA Welcome Abroad 

Stageplaatsen in overleg met stagebegeleider per opleiding

 • Zelf stageplaatsen aanbrengen of bekijk stageplaatsen vorige jaren in star of bekijk opportuniteiten in Sharepoint (filter op internship)
 • zie Ufora vak stage per opleiding en STAR  (registratiesysteem stages)

Vrijwillige stages voor studenten PSW

Verblijf in het buitenland voor onderzoek

Stage na afstuderen met beurzen