Naar het buitenland voor stage

Algemeen en contactpersonen

Buitenlandse verblijven in kader van je opleiding moet je altijd registreren in oasis (uitwisselingsaanvraag), deze verblijven worden gekoppeld aan een vak (via curriculumonderdeelrealisatie).

Meer info over stages kan je vinden op

 • UFORA vak stage van de betrokken opleiding
 • stage reglement 

Inhoudelijke vragen kan je stellen aan de stageverantwoordelijken per afstudeerrichting

 • Master Communicatiewetenschappen
  http://www.ugent.be/ps/communicatiewetenschappen/nl/onderwijs/masteropleiding/stages
  Studenten die een buitenlandse stage wensen te volgen moeten een afspraak maken met de stageverantwoordelijke  Karin.Raeymaeckers@UGent.be
 • Master EU Studies https://www.ugent.be/ps/politiekewetenschappen/nl/onderwijs/master-eu-studies/stage-eustudies
 • Master Internationale Politiek Contactpersoon: Tim Haesebrouck - tim.haesebrouck@ugent.be
 • Master Sociology (EN)
  Contact: socio_englishmaster@ugent.be en Arno Maetens

Online uitwisseling

Door de crisis en de reisbeperking wordt uitzonderlijk online uitwisseling voor stage/onderzoek toegestaan. Hiervoor wordt de reeds afgekeurde uitwisselingsaanvraag weer goedgekeurd en je uitwisseling via curriculumonderdeelrealisatie gekoppeld aan het stage- of onderzoeksvak. Contacteer rio.psw@ugent.be en je promotor.

Uitwisselingsprogramma's en Beurzen

Buitenlandse stages - registratie en beursaanvragen binnen en buiten EU

 • Verplichte registratie buitenlandse verblijven in oasis uitwisselingsverblijf uiterlijk 2 maand voor vertrek of vroeger bij beursaanvraag
 • Link nadien je buitenlands verblijf aan een vak via het document curriculumonderdeelrealisatie (zie ook richtlijnen)
    • buitenlands verblijf gedeeltelijk  koppelen aan een opleidingsonderdeel voor een beperkt aantal studiepunten (vb. masterproef, veldwerk, stage). Door deze koppeling zal je buitenlands verblijf worden vermeld op je diplomasupplement. Gelieve hiervoor het document curriculumonderdeelrealisatie te laten invullen en ondertekenen door de lesgever/promotor. Het ingevulde en getekende document bezorg je aan de FSA en laad je als PDF-bestand op in oasis/uitwisselingsaanvraag/documenten/andere 

 • Alle richtlijnen voor studenten in het document "stage of onderzoeksverblijf buitenland info voor studenten psw" - handleiding 5 op UFORA Welcome Abroad 
 • Kandidaatstelling beurzen stage binnen EU - Erasmus traineeship -
  • info op de facultaire informatiemomenten
  • aanvraag in oasis - richtlijnen aanvraag in handleiding 1 op UFORA Welcome Abroad
  • deadlines beurs Erasmus traineeship: eind februari - vertrek in sem 1 ; najaar en uiterlijk 20/11/2021 - vertrek in sem 2
  • uiterlijk 6 weken voor vertrek: document learning agreement for traineeship (invullen en tekenen door student en stagebegeleider) – meer richtlijnen in UGent stappenplan Erasmus http://www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland/erasmusstage.htm
 • Kandidaatstelling beurzen voor stage buiten EU
  • info op de facultaire informatiemomenten
  • aanvraag in oasis - richtlijnen aanvraag in handleiding 1 op UFORA Welcome Abroad
  • aanvragen beurzen meestal jaar voordien – deadlines begin maart maar uitzonderlijk een tweede oproep tijdens het academiejaar met deadline 1 december

Stageplaatsen in overleg met stagebegeleider per opleiding

 • Zelf stageplaatsen aanbrengen of bekijk stageplaatsen vorige jaren in star of bekijk opportuniteiten in Sharepoint (filter op internship)
 • zie Ufora vak stage per opleiding en STAR  (registratiesysteem stages)

Verblijf in het buitenland voor onderzoek

Stage in het buitenland na afstuderen met beurzen