Voorbereidingsprogramma

Wat en voor wie?

Een voorbereidingsprogramma is een programma dat kan worden opgelegd aan studenten die een masteropleiding willen volgen en die een diploma bezitten van een academische bachelor of een master waarop de betreffende master niet rechtstreeks aansluit of volgt.

Het voorbereidingsprogramma rechten 2024-2025 omvat 97 à 99 studiepunten, afhankelijk van de opgenomen keuzevakken. De samenstelling van het vakkenpakket kan je hier vinden.

Als je denkt in aanmerking te komen voor extra vrijstellingen, dan kan je een aanvraag indienen bij de faculteit.

Studeren op eigen tempo (vb. omwille van de combinatie met werken) of het spreiden van het voorbereidingsprogramma over meer dan één academiejaar is mogelijk.

Hoe inschrijven?

Je hoeft geen goedkeuring aan te vragen bij de faculteit om te kunnen inschrijven voor het voorbereidingsprogramma.

Indien je in het bezit bent van een academische bachelor of master, kan je dus meteen inschrijven aan de Universiteit Gent. 

Het is aangewezen om het voorbereidingsprogramma te spreiden over anderhalf of twee jaar. Studeren op eigen tempo (vb. omwille van de combinatie met werken) is ook mogelijk.

Hou bij de samenstelling van jouw voorbereidingsprogramma rekening met:

Je kan, na inschrijving, zelf via Oasisopleidingsonderdelen uit jouw curriculum verwijderen. Op de webtoepassing zelf vind je de handleiding onder het vraagtekenicoontje.

Respecteer bij het aanpassen van jouw curriculum de deadlines.

Brochure

Raadpleeg zeker onze brochure voor meer informatie.

Contact

Heb je vragen met betrekking tot de samenstelling van een haalbaar traject, neem dan contact op met de trajectbegeleider.

De facultaire studentenadministratie (FSA) helpt jou graag verder bij mogelijke vragen over het aanpassen van jouw curriculum in Oasis.

Zit je nog met een vraag die niet op deze website wordt beantwoord? Contacteer dan het monitoraat.