Diploma

Als je geslaagd bent, zal je zowel een digitale als een papieren versie van je diploma ontvangen.

This information in English

Digitale versie

We mailen je diploma en diplomasupplement in pdf-formaat naar zowel je UGent-mailadres als naar je privé-mailadres.

Deze documenten bevatten een authenticiteitscode op basis waarvan de echtheid kan gecontroleerd worden.

Opgelet: je UGent-mailbox wordt kort na afstuderen afgesloten.

 • Controleer via Oasis of je persoonlijk e-mailadres en andere contactgegevens correct zijn en pas ze zo nodig aan
 • Moet de schrijfwijze van je naam aangepast worden: mail ons zo snel mogelijk via (bij voorkeur vooraleer je geslaagd verklaard wordt)
 • Maak een kopie van de digitale documenten en bewaar deze op een veilige plaats

 

Deze digitale versie van je diploma is enkel mogelijk vanaf academiejaar 2015-2016 en niet voor vorige academiejaren.

Vanaf academiejaar 2015-2016 ontvang je van je diplomasupplement enkel een digitale versie.

Papieren versie

Masterdiploma en SLO

Diploma master en specifieke lerarenopleiding: wordt opgestuurd per post.
Kijk in Oasis je correspondentieadres na en pas aan indien nodig, zodat we over je recente adresgegevens beschikken voor de verzending .

Verzonden diploma's
Telkens de diploma's voor een bepaalde opleiding zijn verzonden per post, wordt hier de datum + opleiding opgelijst.
Heb je enkele weken later nog niets ontvangen? Geef dan een seintje op

 

 • 25/06/2020 Master of Medicine in de huisartsgeneeskunde
 • 07/07/2020 Master of Laws in de rechten
 • 07/07/2020 Master of Laws in het notariaat
 • 07/07/2020 Master of Science in Maritime Science
 • 07/07/2020 Master of Laws in European Union Law
 • 07/07/2020 Master of Laws in International Business Law
 • 07/07/2020 Master of Laws in International and European Law
 • 07/07/2020 Master of Science in de tandheelkunde
 • 08/07/2020 Master of Medicine in de geneeskunde
 • 31/07/2020 Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
 • 31/07/2020 Master of Veterinary Science in de diergeneeskunde
 • 31/07/2020 Master of Science in de industriële wetenschappen (campus Kortrijk)
 • 31/07/2020 Master of Science in de industriële wetenschappen (campus Schoonmeersen)
 • 31/07/2020 Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur
 • 31/07/2020 Master of Science in Chemical Engineering
 • 31/07/2020 Master of Science in Civil Engineering
 • 31/07/2020 Master of Science in Computer Science Engineering
 • 31/07/2020 Master of Science in Electrical Engineering
 • 31/07/2020 Master of Science in Electromechanical Engineering
 • 31/07/2020 Master of Science in Fire Safety Engineering
 • 31/07/2020 Master of Science in Industrial Engineering and Operations
 • 31/07/2020 Master of Science in Sustainable Materials Engineering
 • 31/07/2020 Master of Science in Engineering Physics
 • 31/07/2020 Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning
 • 31/07/2020 Master of Science in Textile Engineering
 • 31/07/2020 Masters en master-na-masters faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • 31/07/2020 Masters en master-na-masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • 04/08/2020 Master of Science in Biochemistry and Biotechnology
 • 04/08/2020 Master of Science in Bio-informatics
 • 04/08/2020 Master of Science in Biology
 • 04/08/2020 Master of Science in Chemistry
 • 04/08/2020 Master of Science in de fysica en de sterrenkunde
 • 04/08/2020 Master of Science in de geografie
 • 04/08/2020 Master of Science in de geologie
 • 04/08/2020 Master of Science in Geology
 • 04/08/2020 Master of Science in de geomatica en de landmeetkunde
 • 04/08/2020 Master of Science in de informatica
 • 04/08/2020 Master of Science in de wiskunde
 • 04/08/2020 Master of Science in Statistical Data Analysis
 • 05/08/2020 Master of Science in het sociaal werk
 • 05/08/2020 Master of Science in de pedagogische wetenschappen
 • 06/08/2020 Master of Science in de psychologie
 • 06/08/2020 Master of Science in de criminologische wetenschappen
 • 06/08/2020 Master of Science in de farmaceutische zorg
 • 06/08/2020 Master of Science in de geneesmiddelenontwikkeling
 • 07/08/2020 Master-na-masters faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • 10/08/2020 Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • 11/08/2020 Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen
 • 11/08/2020 Master of Science in Biomedical sciences
 • 11/08/2020 Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap
 • 11/08/2020 Master of Science in de gezondheidsbevordering
 • 11/08/2020 Master of Science in de gezondheidsvoorlichting en –bevordering
 • 11/08/2020 Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen
 • 11/08/2020 Master of Science in het management en het beleid van de gezondheidszorg
 • 11/08/2020 Master of Science in de verpleegkunde en de vroedkunde
 • 11/08/2020 Master of Medicine in de specialistische geneeskunde
 • 12/08/2020 Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: bos- en natuurbeheer
 • 12/08/2020 Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie
 • 12/08/2020 Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie
 • 13/08/2020 Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde
 • 13/08/2020 Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: land- en waterbeheer
 • 13/08/2020 Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelentechnologie en voeding
 • 13/08/2020 Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie
 • 18/08/2020 Educatieve Master of Science
 • 18/08/2020 Specifieke lerarenopleiding
 • 18/08/2020 Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie
 • 18/08/2020 Master of Science in de biowetenschappen
 • 10/09/2020 Master of Laws in de rechten
 • 10/09/2020 Master of Laws in het notariaat
 • 11/09/2020 Master of Science in de criminologische wetenschappen
 • 11/09/2020 Master of Veterinary Medicine in de diergeneeskunde
 • 15/09/2020 Master of Science in de farmaceutische zorg
 • 15/09/2020 Master of Science in de geneesmiddelenontwikkeling
 • 15/09/2020 Master of Science in de industriële wetenschappen (campus Kortrijk)
 • 16/09/2020 Master of Science in de industriële wetenschappen (campus Schoonmeersen)
 • 17/09/2020 Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur
 • 17/09/2020 Master of Science in chemical engineering
 • 17/09/2020 Master of Science in civil engineering
 • 17/09/2020 Master of Science in computer science engineering
 • 17/09/2020 Master of Science in electrical engineering
 • 17/09/2020 Master of Science in electromechanical engineering
 • 17/09/2020 Master of Science in industrial engineering and operations research
 • 17/09/2020 Master of Science in sustainable materials engineering
 • 17/09/2020 Master of Science in engineering physics
 • 17/09/2020 Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning
 • 17/09/2020 Masters faculteit Wetenschappen
 • 17/09/2020 Masters en master-na-masters faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • 18/09/2020 Master of Arts in de meertalige communicatie
 • 18/09/2020 Master of Arts in het tolken

 • 18/09/2020 Master of Arts in het vertalen

 • 18/09/2020 Master-na-masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

 • 21/09/2020 Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen
 • 21/09/2020 Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie (campus Schoonmeersen)
 • 21/09/2020 Master of Science in de biowetenschappen (campus Schoonmeersen)
 • 21/09/2020 Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte (campus Boekentoren)
 • 21/09/2020 Master of Medicine in de huisartsgeneeskunde
 • 21/09/2020 Master of Medicine in de specialistische geneeskunde
 • 21/09/2020 Masters faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • 22/09/2020 Educatieve Master (verkort traject)
 • 22/09/2020 Specifieke lerarenopleiding
 • 22/09/2020 Masters faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • 22/09/2020 Master of Science in Plant Biotechnology
 • 22/09/2020 Master of Science in Statistical Data Analysis
 • 23/09/2020 Masters en master-na-masters faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • 30/10/2020 Master of Science in Biomedical Engineering

Doctoraatsdiploma:

Het doctoraatsdiploma wordt uitgereikt bij de publieke verdediging.

Ander diploma / getuigschrift

Bachelordiploma, internationaal en interuniversitair diploma, getuigschrift schakel- en voorbereidingsprogramma en getuigschrift permanente vorming: wordt uitgereikt door je Facultaire Studentenadministratie.

Getuigschrift postgraduaatsopleiding: afhankelijk van de faculteit wordt je getuigschrift per post verstuurd of door de Facultaire Studentenadministratie uitgereikt.

Verzonden getuigschriften postgraduaatsopleidingen:
 • 31/07/2020 Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
 • 31/07/2020 Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
 • 07/08/2020 Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • 16/09/2020 Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
 • 18/09/2020 Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Engelstalige versie

Vanaf academiejaar 2015-2016 krijg je samen met de Nederlandstalige versie ook een Engelstalige versie.

Studiegeld niet betaald: geen diploma

Je krijgt geen creditbewijzen, diploma's en getuigschriften, indien je studiegeld niet volledig betaald is.

Attest van slagen

Een attest van slagen dien je zelf te downloaden via Oasis.

Het attest bevat een authenticiteitscode op basis waarvan de echtheid kan gecontroleerd worden.

Belgisch diploma voor Nederlandse student en studieschuld

Een Belgisch diploma kan ervoor zorgen dat (een deel van) je studieschuld een gift wordt.

De UGent wisselt de inschrijfgegevens van de studenten uit met de Databank Hoger Onderwijs België (DHO) van het AHOVOKS en je hoeft dan geen gewaarmerkte kopie mee te sturen met je aanvraag.

Meer info

Contact