Diploma

Als je geslaagd bent, zal je zowel een digitale als een papieren versie van je diploma ontvangen.

This information in English

Digitale versie

We mailen je diploma en diplomasupplement in pdf-formaat naar zowel je UGent-mailadres als naar je privé-mailadres.

Deze documenten bevatten een authenticiteitscode op basis waarvan de echtheid kan gecontroleerd worden.

Opgelet: je UGent-mailbox wordt kort na afstuderen afgesloten.

 • Controleer via Oasis of je persoonlijk e-mailadres en andere contactgegevens correct zijn en pas ze zo nodig aan
 • Moet de schrijfwijze van je naam aangepast worden: mail ons zo snel mogelijk via (bij voorkeur vooraleer je geslaagd verklaard wordt)
 • Maak een kopie van de digitale documenten en bewaar deze op een veilige plaats

 

Deze digitale versie van je diploma is enkel mogelijk vanaf academiejaar 2015-2016 en niet voor vorige academiejaren.

Vanaf academiejaar 2015-2016 ontvang je van je diplomasupplement enkel een digitale versie.

Papieren versie

Masterdiploma en SLO

Diploma master en specifieke lerarenopleiding: wordt opgestuurd per post.
Kijk in Oasis je correspondentieadres na en pas aan indien nodig, zodat we over je recente adresgegevens beschikken voor de verzending .

Verzonden diploma's
Telkens de diploma's voor een bepaalde opleiding zijn verzonden per post, wordt hier de opleiding + datum opgelijst.
Heb je enkele weken later nog niets ontvangen? Geef dan een seintje op

 • Master of Science in de geneesmiddelenontwikkeling 10/02/2021
 • Master of Science in de psychologie 10/02/2021
 • Master of Science in de pedagogische wetenschappen 10/02/2021
 • Master of Science in het sociaal werk 10/02/2021
 • Master of Laws in de rechten 11/02/2021
 • Educatieve Master of Science (verkort traject) 12/02/2021
 • Specifieke Lerarenopleiding 12/02/2021
 • Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte 12/02/2021
 • Masters faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 15/02/2021
 • Masters faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen 15/02/2021
 • Masters faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur 16/02/2021
 • Masters faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 16/02/2021
 • Master-na-masters faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 16/02/2021
 • Master of Science in de criminologische wetenschappen 16/02/2021
 • Master of Science in de industriële wetenschappen campus Kortrijk 16/02/2021
 • Master of Science in Statistical Data Analysis 16/02/2021
 • Masters faculteit Wetenschappen 16/02/2021
 • Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde campus Tweekerken 17/02/2021
 • Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde campus Schoonmeersen 18/02/2021
 • Master of Science in Biomedical Engineering 04/03/2021

Doctoraatsdiploma:

Het doctoraatsdiploma wordt uitgereikt bij de publieke verdediging.

Ander diploma / getuigschrift

Bachelordiploma, internationaal en interuniversitair diploma, getuigschrift schakel- en voorbereidingsprogramma en getuigschrift permanente vorming: wordt uitgereikt door je Facultaire Studentenadministratie.

Getuigschrift postgraduaatsopleiding: afhankelijk van de faculteit wordt je getuigschrift per post verstuurd of door de Facultaire Studentenadministratie uitgereikt.

Verzonden diploma's
Telkens de diploma's voor een bepaalde opleiding zijn verzonden per post, wordt hier de opleiding + datum opgelijst.
Heb je enkele weken later nog niets ontvangen? Geef dan een seintje op
 • Postgraduate Studies in Fire Safety Engineering 16/02/2021

Engelstalige versie

Vanaf academiejaar 2015-2016 krijg je samen met de Nederlandstalige versie ook een Engelstalige versie.

Studiegeld niet betaald: geen diploma

Je krijgt geen creditbewijzen, diploma's en getuigschriften, indien je studiegeld niet volledig betaald is.

Attest van slagen

Een attest van slagen dien je zelf te downloaden via Oasis.

Het attest bevat een authenticiteitscode op basis waarvan de echtheid kan gecontroleerd worden.

Belgisch diploma voor Nederlandse student en studieschuld

Een Belgisch diploma kan ervoor zorgen dat (een deel van) je studieschuld een gift wordt.

De UGent wisselt de inschrijfgegevens van de studenten uit met de Databank Hoger Onderwijs België (DHO) van het AHOVOKS en je hoeft dan geen gewaarmerkte kopie mee te sturen met je aanvraag.

Meer info

Contact