Diploma

This information in English

Digitale versie

We mailen je diploma en diplomasupplement in pdf-formaat naar je UGent-mailadres en privé-mailadres (kijk via Oasis of je contactgegevens correct zijn en pas ze tijdig aan; indien de schrijfwijze van je naam moet aangepast worden: mail ons zo snel mogelijk via ). Bewaar een kopie van deze documenten op je harde schijf; je UGent-mailadres wordt namelijk kort na afstuderen afgesloten.

Deze documenten bevatten een authenticiteitscode op basis waarvan de echtheid kan gecontroleerd worden.

Deze digitale versie van je diploma is enkel mogelijk vanaf academiejaar 2015-2016 en niet voor vorige academiejaren.

Vanaf academiejaar 2015-2016 ontvang je van je diplomasupplement enkel een digitale versie.

Papieren versie

Wanneer je je (papieren) diploma zal ontvangen, is afhankelijk van de opleiding.

Bachelordiploma

Wordt uitgereikt door de Facultaire Studentenadministratie; zij laat je tijdig weten waar en wanneer je je diploma kan afhalen.

Masterdiploma

Wordt uitgereikt op de plechtige proclamatie.

Internationaal en interuniversitair diploma

Wordt eerst verzonden naar de partnerinstellingen voor ondertekening en wordt  nadien uitgereikt door de Facultaire Studentenadministratie.

Doctoraatsdiploma

Wordt uitgereikt bij de publieke verdediging.

Getuigschrift schakel- en voorbereidingsprogramma, permanente vorming en postgraduaatsopleiding

Wordt uitgereikt door de Facultaire Studentenadministratie; zij laat je tijdig weten waar en wanneer je je getuigschrift kan afhalen.

Diploma van specifieke lerarenopleiding behaald in februari

Persoonlijk afhalen bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's.

Diploma van specifieke lerarenopleiding behaald in juni of september

Wordt uitgereikt op de plechtige proclamatie.

Afhalen via volmacht

Indien je je diploma zelf niet kan afhalen, kan iemand anders dit doen via volmacht.

Engelstalige versie

Vanaf academiejaar 2015-2016 krijg je samen met de Nederlandstalige versie ook een Engelstalige versie.

Studiegeld niet betaald: geen diploma

Je krijgt geen creditbewijzen, diploma's en getuigschriften, indien je studiegeld niet volledig betaald is.

 

Kan je niet aanwezig zijn op de plechtige proclamatie?

Indien je niet aanwezig kan zijn én je bent student in Gent (niet in Kortrijk) dan kan je enkele dagen later jouw diploma afhalen bij de afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's (of op een andere plaats indien anders vermeld). Of het diploma van jouw opleiding beschikbaar is, wordt tijdig via deze webpagina bekend gemaakt:

 

 • Masterdiploma Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur campus Schoonmeersen en campus Plateau (Gent): vanaf 08/07/2019 aan de balie van de Facultaire Studentenadministratie
 • Master of Science in de pedagogische wetenschappen: vanaf 18/09/2019
 • Master of Science in het sociaal werk: vanaf 18/09/2019
 • Master of Science in de criminologische wetenschappen: vanaf 18/09/2019
 • Master of Laws in de rechten: vanaf 18/09/2019
 • Master of Laws in het notariaat: vanaf 18/09/2019
 • Master of Laws in International Business Law: vanaf 18/09/2019
 • Master of Science in de psychologie: vanaf 19/09/2019
 • Masterdiploma Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: vanaf 25/09/2019
 • Masterdiploma Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: vanaf 25/09/2019
 • Postgraduaat Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: vanaf 25/09/2019
 • Specifieke Lerarenopleiding: vanaf 25/09/2019
 • Masterdiploma faculteit Economie en Bedrijfskunde: vanaf 01/102019
 • Postgraduaat faculteit Economie en Bedrijfskunde: vanaf 01/10/2019
 • Masterdiploma faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen: vanaf 03/10/2019
 • Master of Veterinary Medicine in de diergeneeskunde: vanaf 17/10/2019

Indien je student bent in Kortrijk dan kan je na afspraak je diploma afhalen bij de Studentenadministratie UGent Campus Kortrijk:
 • Diploma's Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur campus Kortrijk: vanaf 08/07/2019

Attest van slagen

Een attest van slagen dien je zelf te downloaden via Oasis.

Het attest bevat een authenticiteitscode op basis waarvan de echtheid kan gecontroleerd worden.

Contact