Bloedtransfusie

Beste baasje, uw hond of kat blijkt nood te hebben aan een bloedtransfusie.

Via deze weg willen we kort verduidelijken wat u kunt verwachten.

 

Waarom is een bloedtransfusie nodig?

Meermaals per week worden aan de Vakgroep Kleine Huisdieren honden of katten aangeboden die een bloedtransfusie nodig hebben om uiteenlopende redenen.  Zo kan er een bloeding ontstaan in de buik na een aanrijding, na de opname van rattengif of doordat een gezwel in de milt is gescheurd. Er bestaan ook auto-immuunziekten waarbij antistoffen de eigen rode bloedcellen of bloedplaatjes aanvallen, aangeboren stollingsstoornissen die hevige bloedingen kunnen veroorzaken, en aandoeningen van het beenmerg waarbij te weinig bloedcellen worden aangemaakt. In al deze gevallen kan een transfusie met rode bloedcellen, plasma en/of vers volbloed (met verse bloedplaatjes) nodig zijn om de kritieke fase te overleven tot een operatie veilig kan worden uitgevoerd of tot de medicatie voldoende effect heeft.

 

Hoe verloopt een bloedtransfusie?

Vooraleer uw dier een transfusie kan krijgen, zal zijn/haar bloedgroep worden bepaald. Ook bij honden en katten bestaan er namelijk bloedgroepen die al dan niet compatibel zijn met elkaar. Bij de hond is de belangrijkste bloedgroep de DEA 1.1., waarvoor een hond ofwel positief ofwel negatief kan testen. Een negatieve hond kan enkel bloed krijgen van een negatieve donor, een positieve hond van zowel positieve als negatieve donoren.

Bij katten zijn de belangrijkste bloedgroepen A (ca. 95% van de katten), B (komt vaker voor bij bepaalde rassen zoals de Britse Korthaar) en AB (zeer zeldzaam). Een kat met bloedgroep A kan enkel bloed krijgen van een andere kat met bloedgroep A, en een ‘B-kat’ enkel van een kat met bloedgroep B.

De transfusie wordt via een katheter in een bloedvat toegediend over verschillende uren en onder intensieve opvolging.

 Bloedtransfusie

Zijn hier risico’s aan verbonden?

Een bloedtransfusie is niet volledig zonder gevaar. Zo kunnen er immunologische reacties (afweerreacties) optreden tegen het vreemde bloed. Om dit zo veel mogelijk te vermijden wordt bij ieder dier de bloedgroep getest en wordt, indien nodig, nog een bijkomende kruisproef uitgevoerd. Daarnaast moet er ook worden opgelet voor  infecties die via het bloed kunnen worden overgedragen, zoals kattenaids (FIV), kattenleukose (FeLV) en bloedparasieten die via teken of vlooien kunnen worden overgebracht. Daarom worden donordieren geregeld getest op infecties en wordt er verwacht dat hun vlooien- en tekenpreventie steeds up to date wordt gehouden. Zo trachten we ervoor te zorgen dat elke bloedtransfusie zo veilig mogelijk verloopt.

 

Zijn hier kosten aan verbonden?

Een bloedtransfusie kan de factuur van uw dier met enkele honderden euro’s doen toenemen afhankelijk van de soort en het aantal nodige transfusies. Dit komt doordat er verschillende stappen moeten worden doorlopen vooraleer een bloedtransfusie tot een goed einde kan worden gebracht. Ten eerste moeten de donordieren telkens grondig worden onderzocht, hun bloedgroep getest en hun bloedbeeld voor elke donatie gecontroleerd om zeker te zijn dat ze zelf zonder problemen bloed kunnen geven. Ook worden bij hen steekproefsgewijs tests op infectieziekten uitgevoerd. Ten tweede is voor het werven en contacteren van donoren, het afnemen van de bloeddonaties (die meermaals per week plaatsvinden) en het nauwgezet bijhouden van de voorraad een bloedbankteam nodig om alles in goede banen te leiden.  Ten derde vereist het toedienen van de transfusie aan uw dier intensieve monitoring, om in het geval van afweerreacties tijdig te kunnen ingrijpen.  

We doen er dan ook alles aan om alles van begin tot einde vlekkeloos te laten verlopen, in de hoop zo nog vele honden- en kattenlevens te kunnen redden!

KENT U ZELF EEN GESCHIKTE DONOR?

Mogelijk heeft u zelf nog een andere kat of hond in huis, of kent u vrienden of familieleden die bereid zijn om te helpen. Indien het om een gezonde, volwassen hond of kat van ≥23kg resp. ≥4kg gaat, komt deze zeker in aanmerking om bloed te geven aan uw dier! Een hond kan wel enkel bloed geven aan een hond en een kat aan een andere kat. Voor de donatie wordt de donor algemeen nagekeken, de bloedgroep bepaald en het bloedbeeld getest. Bij katten wordt ook een test op kattenaids en -leukose uitgevoerd.

Verwittig zeker de behandelende dierenarts van uw hond of kat indien u zelf een potentiële donor zou kennen!