Voorwaarden donoren

Aan welke voorwaarden moet uw hond/kat voldoen om in aanmerking te komen als bloeddonor?

 

Leeftijd 1 - 10 jaar 
Gewicht hond ≥ 25 kg / kat ≥ 4 kg 
Gezond & krijgt geen medicatie 
Zelf nooit een bloedtransfusie gehad 
Reist niet mee naar het Zuiden 
Correcte teken- en vlooienpreventie

 

Deze voorwaarden zijn er om een goede basisgezondheid bij onze donoren te kunnen garanderen.

Indien uw hond/kat op medicatie zou staan, gelieve dit dan te melden vóór de donatie. Zo kunnen we bekijken of de toegediende medicatie effect zou kunnen hebben op uw hond/kat tijdens een donatie, alsook op onze patiënten die een bloedtransfusie ontvangen.

In functie van het toegediende product worden honden/katten best elke 1-3 maanden behandeld met een product tegen vlooien en teken. Dit omdat vlooien en teken dragers kunnen zijn van bepaalde bloedparasieten die niet alleen de donor ziek kunnen maken, maar ook kunnen worden overgedragen naar patiënten die een bloedtransfusie toegediend krijgen. Om het risico op een besmetting met bloedparasieten te minimaliseren wordt er steekproefsgewijs gescreend op infecties bij onze actieve bloeddonoren. Het gebruik van voedingssupplementen (o.a. op basis van look) als tekenpreventie volstaat niet.

 

 Schapenteek

Schapenteek, de meest voorkomende tekensoort in België                          

  

  Vlekkenteek 

Vlekkenteek, een andere tekensoort die in België te vinden is

  

Indien uw huisdier toch mee op reis zou gaan of zijn geweest, dient u dit te melden vóór de donatie. In landen ten Zuiden en Oosten van België komen bepaalde bloedparasieten veel frequenter voor. Deze kunnen enerzijds de donor ziek maken, maar kunnen ook overdraagbaar zijn naar onze patiënten die een bloedtransfusie toegediend krijgen. Om het risico te beperken, hebben we bij voorkeur donoren die niet reizen.