Buiten Europa via bilaterale samenwerking (min 1 maand)

Wie kan er naar het buitenland gaan?

Enkel 3de Master studenten komen in aanmerking om via deze vorm van samenwerking naar het buitenland te gaan. Belangrijk is wel dat je bij het begin van de 2de Master al start met de nodige voorbereidingen.

Waar kun je naartoe?

Afstudeerrichting gezelschapsdieren, paard, herkauwers, varken/pluimvee/konijn/aquacultuur

De plaatsen waar je naartoe kunt gaan, worden bepaald door de afstudeerrichting die je zal kiezen in het laatste jaar. Als je op de afstudeerrichting klikt die je zal volgen, vind je een lijst terug met per bestemming het aantal weken dat je kan volgen, de periode die je kan kiezen, de taalvereisten en andere nuttige info. Ook de nodige websites staan opgelijst waardoor je al een virtueel kijkje kunt gaan nemen bij de bestemming(en) van jouw voorkeur.

Let wel: 
1) Alle bestemmingen worden vastgelegd in bilaterale akkoorden tussen onze opleiding en bepaalde universiteiten in het buitenland. Je kan alleen naar die universiteiten waarmee onze opleiding een akkoord heeft.
2) Alle partnerinstellingen hebben een taalvereiste vooropgesteld; het is belangrijk dat je dit goed nagaat omdat dit ook bepalend kan zijn voor jouw keuze.
3) De lijsten zijn onder voorbehoud.

Studenten van de afstudeerrichting Varken, Pluimvee, Konijn & Aquacultuur die op Erasmus+ willen gaan, kunnen een mail sturen naar Prof. dr. Dominiek Maes (dominiek.maes@ugent.be)

Onze faculteit heeft uitwisselingsakkoorden met onderstaande partnerinstellingen buiten Europa:

 

Afstudeerrichting onderzoek

Als student van de afstudeerrichting Onderzoek kan je het onderzoek voor jouw Masterproef uitvoeren in het buitenland. Wens je de mogelijkheden te bespreken dan neem je hiervoor best contact op met de promotor van je masterproef.  

Hoe pak je het aan?

Als je na het bijwonen van de infomomenten en het bekijken van de buitenlandse bestemmingen het Erasmus+avontuur wil verderzetten, moet je hiervoor een vastgelegde procedure doorlopen, zowel aan onze Faculteit als bij de centrale Afdeling Internationalisering van de UGent. Deze procedure met de verschillende stappen die je moet volgen, vind je hier terug. Let wel: je moet wachten tot je in 2de Master zit vooraleer je een aanvraag voor een Erasmus+ verblijf kunt indienen.

Belangrijke documenten

Andere vragen? 

Voor andere vragen omtrent huisvesting, verzekering, beursbedragen …, verwijzen wij jou graag door naar de Dienst Internationalisering van de UGent; hier kun je alle nodige informatie terugvinden over BIRAKS.